Zibmaksājumi: Padome un EP panākuši provizorisku vienošanos

Published On: November 14th, 2023

Padome un Eiropas Parlaments ir panākuši politisku vienošanos par zibmaksājumu priekšlikumu, kas patērētājiem un uzņēmumiem Eiropas Savienībā un EEZ valstīs uzlabos zibmaksājumu iespēju pieejamību eiro.

Zibmaksājumi cilvēkiem ļauj pārskaitīt naudu desmit sekunžu laikā jebkurā diennakts laikā, arī ārpus darba laika, ne tikai tajā pašā valstī, bet arī uz citu ES dalībvalsti.

Vienošanās ietvēra, ka ir jāspēj nodrošināt MI (maksājumu iestādēm) un EMI (elektroniskās naudas iestādēm) piekļuve maksājumu sistēmām, grozot nu jau novecojošo (1998) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/26/EL “par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās”. Pēc pārejas perioda tiks ieviesti vienlīdzīgi un taisnīgi nosacījumi tūlītēju kredīta pārvedumu veikšanai. Jaunie noteikumi uzlabos Eiropas ekonomikas un finanšu sektora stratēģisko autonomiju, jo tie palīdzēs samazināt jebkādu pārmērīgu atkarību no trešo valstu finanšu iestādēm un infrastruktūrām. Uzlabojot naudas plūsmu mobilizēšanas iespējas, tiks radīti ieguvumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem un dota iespēja sniegt inovatīvus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Regulas projekta mērķis ir palielināt tūlītējo eiro kredīta pārvedumu apjomu un patērētājiem un uzņēmumiem ES atvieglot piekļuvi šādiem pakalpojumiem. Attiecībā uz eiro zibmaksājumiem būs noteiktas šādas prasības:

zibmaksājumus eiro valūtā darīt vispārēji pieejamus, ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas jau tagad piedāvā kredīta pārvedumus eiro, paredzot pienākumu piedāvāt arī zibmaksājumu iespēju;

zibmaksājamus eiro valūtā darīt cenas ziņā pieejamus, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem paredzot pienākumu nodrošināt, ka cena, ko tie iekasē par zibmaksājumiem eiro, nepārsniedz cenu, ko tie piemēro tradicionālajiem, netūlītējiem kredīta pārvedumiem eiro;

palielināt uzticēšanos kredīta pārvedumiem, pakalpojumu sniedzējiem paredzot pienākumu pārbaudīt atbilstību starp bankas konta numuru (IBAN) un maksātāja sniegto saņēmēja vārdu, lai maksātāju pirms maksājuma veikšanas brīdinātu par iespējamu kļūdu vai krāpšanu;

novērst nesaskaņotību eiro zibmaksājumu apstrādē un vienlaikus saglabāt to personu pārbaudes efektivitāti, uz kurām attiecas ES sankcijas, izmantojot procedūru, saskaņā ar kuru maksājumu pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi dienā veiks savu klientu pārbaudi, salīdzinot tos ar ES sankciju sarakstiem, nevis pārbaudīs katru darījumu atsevišķi.

Sakām paldies par Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes nelokāmo sadarbību un panākto progresu šajā jautājumā. Paldies arī EDPIA (The European Digital Payments Industry Alliance), Eiropas Digitālo finanšu asociācijai, Eiropas FinTech asociācijai (EFA), Eiropas Maksājumu Iestāžu Federācijai (EPIF), Elektroniskās naudas asociācijai, ETPPA, Open Finance Association, PayBelgium un “Smart fintech” tīklam.

Papildu informācija pieejama šeit: consilium.europa.eu

Go to Top