TWINO un KPMG publicē pirmo alternatīvo aizdevumu indeksu, salīdzinot alternatīvās kreditēšanas vidi Eiropā

Published On: May 16th, 2017

Savstarpējo aizdevumu platforma TWINO laidusi klajā pirmo Alternatīvo Aizdevumu indeksu (AAI), kas sniedz vispusīgu pārskatu par alternatīvās finanšu nozares attīstības potenciālu Eiropā. Pētījums, kas tapis sadarbībā ar starptautisko biznesa konsultāciju kompāniju KPMG Baltics, salīdzina kreditēšanas vidi Eiropā laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam.

AAI izmantoti dati, kas iegūti no Eiropas Centrālās bankas (ECB), ārpus eiro zonas esošo valstu Centrālajām bankām un Eurostat. Indekss ir augstāks tajās valstīs, kurās pastāv pieprasījums pēc kredītiem, bet to pieejamība ir relatīvi zema un/vai pastāv nekonkurētspējīgi vai stingri kredītu izsniegšanas kritēriji.

Atbilstoši pētījumam, Eiropas valstis ar visaugstāko AAI jeb augstāko potenciālu attīstīt alternatīvo aizdevumu nozari, ir Ungārija, Slovēnija, Latvija, Polija, Rumānija, Grieķija un Īrija. Tikmēr Igaunija ierindojas tikai 12. vietā, kamēr Lietuva 15. vietā.

Nozares izaugsmei svarīga ir ne tikai “vidējā alternatīvās kreditēšanas nozares temperatūra valstī (AAI indekss)”, bet arī kreditēšanas tirgus apjoms naudas izteiksmē.

Ņemot vērā gan AAI indeksu, gan kreditēšanas apjomu, visaugstāko potenciālu alternatīvās kreditēšanas jomā uzrāda Polija, Grieķija un Īrija. Šajās valstīs pastāv gan labvēlīgi nosacījumi alternatīvās kreditēšanas nozarei (Polija #4 AAI, Grieķija #6, Īrija #7), gan kreditēšanas tirgus izmērs ir mērāms ar 100 līdz 500 miljardiem eiro.

Tikmēr Ungārijas, Slovēnijas, Latvijas un Rumānijas kreditēšanas tirgus potenciāls naudas izteiksmē ir mazāks par 100 miljardiem eiro, lai gan šīs valstis ierindojās TWINO indeksa līderpozīcijās, attiecīgi Ungārijai ieņemot pirmo vietu AAI reitingā, Slovēnijai otro vietu, Latvijai trešo, bet Rumānijai piekto vietu.

Tikmēr Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Austrijā, Somijā un Zviedrijā ir viens no zemākajiem AAI, kas nozīmē, ka tradicionālā kreditēšanas nozare faktiski apmierina esošo pieprasījumu pēc finansējuma un alternatīvās kreditēšanas nozares spēlētājiem šajās valstīs jāsaskaras ar sīvu konkurenci.

Pētījums arī atklāj, ka laikā no 2010. līdz 2016. gadam kopējais kredītiestāžu skaits Eiropā uz 1 miljonu iedzīvotāju ir samazinājies no 19 līdz 15. Ar vislielāko kredītiestāžu skaitu uz 1 miljonu iedzīvotāju izceļas Īrija, tai seko Austrija un Somija.

Tikmēr starpība starp potenciāli iespējamo kredītu apjomu Eiropā pēc ECB aprēķiniem un faktisko kredītu apjomu laikā posmā no 2010. līdz 2016. gadam ir palielinājusies – ja 2010. gadā minētais rādītājs bija pietuvojies tuvu nullei no iekšzemes kopprodukta (IKP), tad 2016. gadā tas jau sasniedza 12 procentu punktus no IKP, naudas izteiksmē sasniedzot 410 miljardus eiro, kas norāda uz alternatīvās kreditēšanas nozares izaugsmes iespējām.

Vācija, pēc ekonomikā iepludināto aizdevumu apjoma (outstanding loans), ir tirgus līdere, ar kopējo tirgū pieejamo kredītu apjomu 2,5 triljoni EUR apjomā, kam seko Francija ar 2.1 triljoniem EUR.

Atbilstoši TWINO AAI, faktiski visās Eiropas valstīs novērojamas būtiskas atšķirības finansējuma pieejamībā starp mājsaimniecībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Apvienotajā Karalistē un Francijā tā saucamais kredītplaisas rādītājs (credit gap) jeb starpība starp potenciālo iespējamo kredīta apjomu valstī un faktiski izsniegto kredīta apjomu ir negatīva, kas nozīmē, ka tirgus ir piesātināts un pastāv relatīvi zems papildus kreditēšanas pieprasījums.

Salīdzinot finansējuma pieejamību mājsaimniecībām ar mazo un vidējo uzņēmumu segmentu, dažas valstis uzrāda ievērojami būtiskas atšķirības. Indekss Igaunijā, Ungārijā, Itālijā un Nīderlandē uzņēmumu kreditēšanai ir vismaz divus punktus zemāks nekā mājsaimniecībām jeb privātpersonām, kas nozīmē, ka alternatīvā kreditēšanai ir lielāks potenciāls tieši privātpersonu segmentā.

Tai pašā laikā Apvienotajā Karalistē mazo un vidējo uzņēmumu segmentam AAI ir ievērojami augstāks nekā mājsaimniecībām, kas nozīmē, ka alternatīvās kreditēšanas potenciāls Apvienotajā Karalistē ir iespējams tieši mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kamēr mājsaimniecību pieprasījumu lielākoties apmierina esošais kreditēšanas piedāvājums.

Ņemot vērā AAI rādītāju, kas raksturo alternatīvās kreditēšanas tirgus potenciālu, kā arī potenciālā tirgus lielumu naudas izteiksmē, Polija, Grieķija un Īrija uzrāda vislabākos rezultātus, tām seko Ungārija, Slovēnija, Latvija un Rumānija. Savukārt valstis, kuras uzrāda vidēju augstu alternatīva aizdevuma tirgus potenciālu, ir Itālija, Spānija un Apvienotā Karaliste – tām ir vidēji augsts AAI rādītājus, bet vienlaikus liels kreditēšanas tirgus apjoms naudas izteiksmē.

Jevgeņijs Kazaņins, TWINO Investīciju platformas vadītājs, saka:

“Kopš finanšu krīzes 2008. gadā, kad tradicionālā finansēšana caur bankām tika stingri ierobežota, alternatīvā kreditēšana Eiropā ir uzrādījusi ievērojamu izaugsmi, tomēr Eiropas Centrālā banka līdz šim nav veikusi rūpīgu nozares uzraudzību. Ņemot vērā, ka alternatīvās kreditēšanās nozares attīstības izaugsmes rādītāji šobrīd netiek oficiāli apkopoti, TWINO Alternatīvā aizdevuma indekss uzskatāmi parāda šis nozares izaugsmes potenciālu, skaidri apliecinot, ka nozare straujiem soļiem kļūst par vērā ņemamu finanšu nozares spēlētāju”.

“Mūsu veiktais pētījums parāda, ka vairākās Eiropas valstīs alternatīvās kreditēšanas nozarei pastāv ļoti labas izaugsmes iespējas. Ņemot vērā nozare straujo attīstību, nepieciešamība pēc vienotas uzraudzības un vienota nozares regulējuma Eiropas mērogā kļūst ar vien kritiskāka, tādēļ ļoti pozitīvi vērtējams Eiropas Komisijas sāktais darbs pie vienota FinTech nozares regulējuma izstādes”.

Jūlija Māsāne-Ose, KPMG Baltics Darījumu konsultāciju nodaļas direktore, saka:

“Alternatīvo aizdevumu indekss vērtē aizdevumu vidi katrā konkrētā valstī, un tajā nav ņemtā vērā likumdošanas ietekme, lai gan ir skaidri redzams, ka likumdošana tieši ietekmē alternatīvo aizdevumu tirgus attīstību. Alternatīvo aizdevumu nozarei attīstoties turpmāk, ir sagaidāms, ka regulējums kļūs ievērojami proaktīvāks gan atsevišķu dalībvalstu, gan Eiropas līmenī, un šo virzību noteiks alternatīvie aizdevēji kopā ar citiem tirgus dalībniekiem.”

“Šīs pētījums ir ļāvis ne tikai konstatēt, kurās valstīs ir augsts izaugsmes potenciāls alternatīvo aizdevumu jomā, bet arī norāda valstis, kuru aizdevumu tirgus ir jau diezgan efektīvs. Šajās valstīs mājsaimniecībām un uzņēmumiem ir pieejams pietiekams finansējuma avotu skaits, un tāpēc alternatīvo aizdevumu attīstības potenciāls ir salīdzinoši zems. Vēstījums investoriem no valstīm ar zemu AAI ir meklēt ieguldījumu iespējas citās valstīs.”

Pilns pētījums pieejams šeit.

Go to Top