Turpmāk arī nebanku finanšu pakalpojumu segmentā patērētāju strīdus varēs izskatīt ārpustiesas

Published On: February 24th, 2017

Turpmāk arī ārpus banku finanšu pakalpojumu segmentā patērētāji varēs vērsties pie Ombuda, kas strīdus ar nozares uzņēmumiem izskatīs ārpustiesas, tādējādi padarot procesu daudz ātrāku un efektīvāku nekā, ja tas tiktu darīts tiesvedības ceļā. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuda funkciju veiks zvērināts advokāts Gvido Bajārs.

Ombuds izskatīs patērētāju sūdzības par asociācijas biedru sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par nebanku kreditēšanu, savstarpējo aizdevumu platformu darbību, kā arī maksājumu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

“Ombuda institūcijai visā Eiropā ir būtiska nozīme patērētāju tiesību aizsardzībā, jo strīdu izskatīšana tajā ir ātrāka un efektīvāka. Līdz ar Ombuda izveidi, kas ir neatkarīga un objektīva ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcija, būtiski stiprināsies patērētāju tiesību aizsardzība ārpus banku finanšu pakalpojumu segmentā,” uzskata Gvido Bajārs, aicinot patērētājus strīdus situācijās izmantot bezmaksas Ombuda pakalpojumu.

Lai uzsāktu strīdu izskatīšanu ārpustiesas kārtībā, patērētājam ir jāiesniedz pieteikums, kas pieejams Ombuda mājas lapā. Pēc pieteikuma izskatīšanas Ombuds lemj par lietas ierosināšanu. Uzsākot lietas izskatīšanu, Ombuds iesaista abas puses, lai noskaidrotu objektīvu patiesību un pieņemtu lēmumu par lietas risinājumu. Ja patērētājs piekrīt Ombuda lēmumam, tas kļūst saistošs abām pusēm.

Paredzams, ka sūdzības izskatīšanas ilgums varētu būt aptuveni 90 dienas. Darījuma apmērs, par kuru ir sūdzība, nevar būt lielāks par 14 000 EUR. Tāpat Ombuds neskatīs sūdzības, kas skar jautājumus par dokumentu viltojumiem.

Šobrīd Ombuds lems par sūdzībām, kurās iesaistīti Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri. Vienlaikus pastāv iespēja arī citiem nozares uzņēmumiem noslēgt sadarbības līgumu par Ombuda pakalpojuma izmantošanu.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuds Gvido Bajārs ir ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kā arī ieguvis maģistrā grādu Rīgas Juridiskajā augstskolā. G.Bajāram ir vairāk nekā 14 gadu juridiskā pieredze banku un finanšu tiesību sfērā, kā arī juridisko un fizisko personu konsultēšanā.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuds ir reģistrēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzē.

Foto: LETA

Go to Top