Sūdzības par distances aizdevējiem Latvijā samazinājās par 50%

Published On: March 9th, 2023

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) datiem attiecībā pret iepriekšējo gadu saņemto sūdzību skaits par distances aizdevējiem un to pakalpojumiem samazinājies par vairāk nekā 50% . Fintech Latvija asociācija norāda uz to, ka lai gan sūdzību samazinājums saistīts ar Covid-19 pandēmijas laikā saņemto iebildumu skaita kritumu, vienlaikus norisinājusies strauja nozares attīstība, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un patērētāju izglītošana. 

PTAC apkopotajos datos par finanšu pakalpojumiem Latvijā visievērojamākais patērētāju sūdzību skaita kritums novērojams tieši kreditēšanas jomā – to skaits samazinājies par teju 53%. Pērn 93 iesniegumos patērētāji novērtējuši parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību, sūdzību skaitam samazinoties par 20%, kas vienlaikus ir pirmais saņemto iebildumu skaita kritums piecu gadu laikā. Savukārt, 56 iesniegumos norādīts uz nebanku kredītdēvēju un kredītu starpnieku rīcību, patērētāju sūdzību skaitam pret pērno gadu samazinoties par 47%. Tāpat, patērētāji uzteikuši arī kredītiestāžu rīcību kopumā, sūdzību skaitam samazinoties par 21%. 

Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja: “Tāpat kā citās nozarēs, arī finanšu jomā Latvijā Covid-19 pandēmija ieviesa korekcijas, kam pielāgojās gan pakalpojumu sniedzēji, gan patērētāji, un ir normāli, ka tam nepieciešams zināms laiks. Redzam, ka šobrīd, ceļojies piedāvāto pakalpojumu kvalitātei, pirmie, kas to pamana un novērtē ir tieši pakalpojumu lietotāji. Nozīmīga ir nozares spēlētāju savstarpējā sadarbība, jo, kā atklāj arī dati, PTAC pozitīvi atzīmē to, ka, reaģējot uz patērētāju sūdzībām,  izdevies panākt vairākus patērētājiem izdevīgus nosacījumus, jo nodibināta cieša sadarbība ar nozares uzņēmumiem. Arī šobrīd, kad vēl nevaram būt droši, kādas būs sekas vispārējam preču un pakalpojumu sadārdzinājumam, būtiski, ka komersanti ir atvērti un, komunikācijā ar patērētājiem, ir gatavi piemērot individuālu pieeju.”

“Finanšu jomas uzņēmumi pēdējos gados arvien lielāku nozīmi piešķir patērētāju izglītošanai par finanšu produktiem, aizņemšanās procesu un saistību izpildes ciklu. PTAC apkopotajos datos varam novērot, ka tas ir nesis atzīstamus rezultātus. Arī “Eleving Group”, kas Latvijā ir pārstāvēts transportlīdzekļu finansēšanas segmentā, par ļoti svarīgu biznesa sastāvdaļu ir noteikusi nepieciešamību veicināt klientu izpratni par piedāvātajiem produktiem un ar tiem saistīto atbildību. To darām visā kreditēšānas ciklā, sākot no brīža, kad potenciālais klients apmeklē mūsu mājaslapu, līdz brīdim, kad viņš ir veicis pēdējo maksājumu. Izglītots un informēts klients ir veiksmīgas sadarbības pamats un tam ir jābūt nozares standartam,” papildina Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) datiem attiecībā pret iepriekšējo gadu saņemto sūdzību skaits par distances aizdevējiem un to pakalpojumiem samazinājies par vairāk nekā 50% . Fintech Latvija asociācija norāda uz to, ka lai gan sūdzību samazinājums saistīts ar Covid-19 pandēmijas laikā saņemto iebildumu skaita kritumu, vienlaikus norisinājusies strauja nozares attīstība, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un patērētāju izglītošana. 

PTAC apkopotajos datos par finanšu pakalpojumiem Latvijā visievērojamākais patērētāju sūdzību skaita kritums novērojams tieši kreditēšanas jomā – to skaits samazinājies par teju 53%. Pērn 93 iesniegumos patērētāji novērtējuši parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību, sūdzību skaitam samazinoties par 20%, kas vienlaikus ir pirmais saņemto iebildumu skaita kritums piecu gadu laikā. Savukārt, 56 iesniegumos norādīts uz nebanku kredītdēvēju un kredītu starpnieku rīcību, patērētāju sūdzību skaitam pret pērno gadu samazinoties par 47%. Tāpat, patērētāji uzteikuši arī kredītiestāžu rīcību kopumā, sūdzību skaitam samazinoties par 21%. 

Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja: “Tāpat kā citās nozarēs, arī finanšu jomā Latvijā Covid-19 pandēmija ieviesa korekcijas, kam pielāgojās gan pakalpojumu sniedzēji, gan patērētāji, un ir normāli, ka tam nepieciešams zināms laiks. Redzam, ka šobrīd, ceļojies piedāvāto pakalpojumu kvalitātei, pirmie, kas to pamana un novērtē ir tieši pakalpojumu lietotāji. Nozīmīga ir nozares spēlētāju savstarpējā sadarbība, jo, kā atklāj arī dati, PTAC pozitīvi atzīmē to, ka, reaģējot uz patērētāju sūdzībām,  izdevies panākt vairākus patērētājiem izdevīgus nosacījumus, jo nodibināta cieša sadarbība ar nozares uzņēmumiem. Arī šobrīd, kad vēl nevaram būt droši, kādas būs sekas vispārējam preču un pakalpojumu sadārdzinājumam, būtiski, ka komersanti ir atvērti un, komunikācijā ar patērētājiem, ir gatavi piemērot individuālu pieeju.”

“Finanšu jomas uzņēmumi pēdējos gados arvien lielāku nozīmi piešķir patērētāju izglītošanai par finanšu produktiem, aizņemšanās procesu un saistību izpildes ciklu. PTAC apkopotajos datos varam novērot, ka tas ir nesis atzīstamus rezultātus. Arī “Eleving Group”, kas Latvijā ir pārstāvēts transportlīdzekļu finansēšanas segmentā, par ļoti svarīgu biznesa sastāvdaļu ir noteikusi nepieciešamību veicināt klientu izpratni par piedāvātajiem produktiem un ar tiem saistīto atbildību. To darām visā kreditēšānas ciklā, sākot no brīža, kad potenciālais klients apmeklē mūsu mājaslapu, līdz brīdim, kad viņš ir veicis pēdējo maksājumu. Izglītots un informēts klients ir veiksmīgas sadarbības pamats un tam ir jābūt nozares standartam,” papildina Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors.

Go to Top