Patērētāji: papildu dokumentāli pierādījumi būtu jāsniedz aizdevumiem virs 500 euro

Published On: November 25th, 2016

Lielākā daļa jeb 89% nebanku kreditēšanas nozares klientu uzskata, ka papildu dokumentālie pierādījumi kā viens no elementiem klientu maksātspējas vērtēšanā būtu jāpiemēro aizdevumiem, kas lielāki par 500 EUR, liecina Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) veiktais pētījums par patērētāju viedokli.

“Ņemot vērā, ka aizdevumu summas, ko nebanku kredītdevēji izsniedz patērētājiem, ir salīdzinoši nelielas, ir tikai saprotams, ka papildu dokumentālu pierādījumu iesniegšana patērētājiem rada neērtības. Arī uzņēmumiem tas nozīmē papildu resursus dokumentu apstrādē un uzglabāšanā, tāpēc nozares uzņēmumi rosinās pārskatīt slieksni, no kura tas būtu jādara, palielinot to no līdzšinējiem 427 EUR līdz 600 EUR,” uzsver LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš, vienlaikus norādot, ka attīstoties tehnoloģijām, ir daudz efektīvāki instrumenti pienācīgai klientu maksātspējas vērtēšanai.

Saskaņā ar LAFPA pētījumu tkai 3% patērētāju uzskata, ka papildu dokumentālie pierādījumi kā viens no elementiem klientu maksātspējas vērtēšanā būtu jāpiemēro aizdevumiem no pirmā eiro, 8% uzskata, ka jāpiemēro no 300 EUR, 25% uzskata, ka jāpiemēro no 500 EUR, savukārt 45% kā piemērojamo summu, no kuras būtu jāsniedz papildu dokumentālie pierādījumi, norādīja 1000 EUR. Katrs desmitais uzskata, ka jāpiemēro no 2500 EUR, savukārt 9% atzina, ka šāda prasība būtu jāpiemēro kredītiem, kas lielāki par 5000 EUR.

LAFPA apkopotie dati parāda, ka kredītu atmaksas disciplīna līdz 427 EUR un virs 427 EUR ir līdzvērtīga. “Tas nozīmē, ka šobrīd noteiktais slieksnis neietekmē aizdevumu atmaksas disciplīnu. Un ir pamats līdzšinējo slieksni celt līdz 600 EUR, kas nodrošinās cilvēkiem brīvu piekļuvi kapitālam, vienlaikus saglabājot augstu kredītu atmaksas disciplīnu,” norāda LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš.

Vienlaikus nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi uzskata, ka nozares priekšlikums atbilst valdības deklarācijai, kurā viens no uzdevumiem ir palielināt kapitāla ieplūšanu tautsaimniecībā, nodrošinot banku kredītlīdzekļiem alternatīvus finanšu instrumentus.

LAFPA pētījums veikts 2016. gada novembrī, aptaujājot 1075 nebanku kreditēšanas nozares klientus.

Go to Top