Noritēja LAFPA rīkotā diskusija par cesijas tiesisko regulējumu, judikatūru un fintech attīstību Latvijā

Published On: April 16th, 2021

2021.gada 14.aprīlī noritēja pirmā šī gada publiskā Latvijas Alternatīvo Finanšu Pakalpojumu Asociācijas (LAFPA) diskusija par finanšu tehnoloģiju nozarē svarīgiem jautājumiem un tās turpmāko attīstību. Diskusijas laikā, kurā tika apspriests nesenais AT Senāta spriedums par patērētāju kredītu cesiju, kurā piedalījās gan nozares pārstāvji, alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēji, eksperti, gan arī lēmumu pieņēmēji un regulatori. Patērētāju kredītu portfeļu cesija ir plaši izmantots instruments finanšu un kapitāla tirgus nozarē ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē un Senāta sprieduma kontekstā radās virkne jautājumu par prasībām, kas turpmāk tiks izvirzītas subjektiem, kuri iegūst prasījuma tiesības, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem.
2021.gada 28.janvārī stājies spēkā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-68/2021. Ar minēto spriedumu Senāta Administratīvo lietu departaments ir atzinis, ka patēriņa kredīta devēju tiesību cedēšana pieļaujama tikai licencētām kapitālsabiedrībām, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, tostarp Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 1.1 daļai, kas nosaka pienākumu saņemt patērētāju kreditēšanas licenci. Finanšu nozares pārstāvji pauž bažas, ka šāda sprieduma ietekme uz Latvijas finanšu sistēmu var būt daudz plašāka. Neapšaubot to, ka patērētāju un ieguldītāju interesēm jābūt atbilstoši aizsargātām, sprieduma rezultātā jau šobrīd radušies šādi jautājumi, uz kuriem puses mēģināja rast atbildes LAFPA rīkotās diskusijas ietvaros.
Tīna Lūse, LAFPA vadītāja, norāda: “Šāds diskusijas formāts ir labs veids, kā jau savlaicīgi novērst tirgus dalībnieku bažas, kā arī veicināt tirgus dalībnieku dialogu ar lēmumu pieņēmējiem un regulatoriem. Šī sprieduma kontekstā tirgus dalībniekiem bija radušies jautājumi, vai cedējot prasījumus, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem, turpmāk jāpārliecinās, ka cesionārs ir saņēmis patērētāju kreditēšanas licenci, pat tad ja cesionārs ir jau ticis licencēts atbilstoši citam režīmam.”
Ieva Baldiņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore: “Vienmēr esam uzskatījuši, ka ar savstarpēju dialogu var panākt vairāk, un atbalstām iestāžu un nozares konstruktīvu sadarbību neskaidru jautājumu risināšanā. Paužam gandarījumu, ka diskusijas laikā izdevās kliedēt bažas, kuras atsevišķos nozares dalībniekos bija radījusi Augstākās tiesas Senāta spriedumā ietvertā tēze. Jau tagad no savas puses varam apstiprināt, ka tiesas izdarīto secinājumu gaismā PTAC neplāno mainīt praksi un izvirzīt papildus licencēšanas prasības parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri plāno atgūt prasījumus, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem.”
Diskusijas tiešraides ierakstu iespējams noskatīties šeit: https://fb.watch/4TWr5wWvhH/
Diskusijā piedalījās Ieva Baldiņa, PTAC Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore, PTAC direktora vietniece; Nadežda Karpova, FKTK Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības departamenta galvenā uzraudzības eksperte; Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore; Gatis Eglītis, Saeimas deputāts, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas priekšsēdētājs; Jānis Lukaševskis, Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas pārstāvis; Ramona Miglāne, zvērināta advokāte, advokātu biroja “drill.” Partnere, FinTech eksperti; Edgars Pastars, zvērināts advokāts; Finanšu nozaru asociācijas juridiskais padomnieks un Inese Lazdovska, “Mintos” juridiskās daļas vadītāja; zvērināta advokāte.
Par LAFPA:
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot alternatīvo finanšu pakalpojumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai. Asociācija pārstāv nebanku kredītdevējus, kuri izsniedz tiešsaistes patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus un kredītus pret kustamu ķīlu.

Go to Top