Nebanku kredītdevēji vienojas par papildu atbalsta pasākumiem grūtībās nonākušiem klientiem

Published On: March 19th, 2020

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri ir vienojušies par papildu atbalsta pasākumiem grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem, kuri nespēj pildīt savas saistības Covid-19 vīrusa ietekmes uz valsts ekonomiku dēļ. Atbalsta pasākumi paredzēti gan saistībā ar kavētu kredītu atmaksu, gan arī par aktīvo saistību segšanu.

“Gan vīrusa izplatība, gan ārkārtas situācijas ierobežojumi, ko noteikusi valdība, atstāj ietekmi uz valsts ekonomiku un iedzīvotāju ienākumiem. Tāpēc nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi, kuri ir apvienojušies asociācijā, ir vienojušies par papildu atbalsta pasākumiem, lai krīzes periodā palīdzētu klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nespēj pildīt savas saistības,” skaidro Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

Asociācija ir veikusi izmaiņas bezmaksas pakalpojumam, ko tā sniedz, pakāpeniskai parādu atmaksai tiem kredītņēmējiem, kuriem ir kavētas saistības pie vairāk nekā viena aizdevēja. Ja iepriekš asociācija piedāvāja apvienot šos aizdevumus un izveidot atmaksas grafiku uz trīs gadiem, tad šobrīd to varēs izdarīt līdz pieciem gadiem. Tādējādi tiek pagarināts atmaksas termiņš un samazināts ikmēneša maksājums parāda segšanai.

Asociācijas biedri ir arī vienojušies, ka aizņēmējam tiek apturēti procentu un soda sankcijas maksājumi brīdī, kad biedrs ir saņēmis no asociācijas informāciju par aizņēmēja iesnieguma saņemšanu, respektīvi tiek nofiksēta saistību summa uz konkrēto datumu. Procenti vienošanās laikā nebūs jāmaksā. Asociācija atgādina, ka šis bezmaksas pakalpojums attiecas tikai uz asociācijas biedru klientiem un to saistībām.

Ja kredītņēmējs ir nonācis grūtības un nespēj segt savas saistības, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri ir vienojušies, ka ārkārtas periodā piedāvās dažādus atbalsta pasākumus, piemēram, kredītbrīvdienas, atliekot pamatsummas atmaksu uz vēlāku laiku, ikmēneša maksājuma samazināšanu, aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu, vai īstenos citus atbalsta pasākumus. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli atbilstoši konkrētā uzņēmuma politikai un klienta situācijai.

Lai atpazītu tos uzņēmumus, kas ievēros šos labas prakses standartus, asociācija aicina patērētājus nebanku kredītdevēju mājas lapās meklēt zīmi “Atbildīgs aizdevējs”. Redzot šo atpazīstamības zīmi, ikviens klients var pārliecināties, ka konkrētais uzņēmums ir pievienojies asociācijas izstrādātajam Labās prakses standartam, kas paredz nodrošināt kredītņēmējiem papildu aizsardzību un paredzamus sadarbības noteikumus.

Go to Top