LTRK ar Tieslietu ministriju uzsāks kopīgu darbu pie metodisko noteikumu izstrādes uzraugošajām iestādēm, ar kuru TM noteiks labo un slikto praksi vadlīniju izstrādē

Published On: December 29th, 2017

Šī gada 1. decembrī Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija piedalījās ekspertu diskusijā “Tiesību aktu skaidrošana un piemērošana: uzraugošo iestāžu prakse Latvijā”, kur tika prezentēti Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti.

Saskaņā ar LTRK veiktās uzņēmēju aptaujas datiem, 90% uzņēmēju saskārušies ar situāciju, kad uzraugošās iestādes Latvijā interpretē un dažādi piemēro normatīvos aktus. Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts darba inspekcija ir trīs iestādes, kuras uzņēmēju ieskatā visbiežāk īsteno šādu praksi.

Aptaujas dati arīdzan parāda, ka vairāk nekā puse jeb 57% respondentu uzskata, ka uzraugošo iestāžu izdotās vadlīnijas palīdz uzņēmējiem organizēt darbu. Vienlaikus vērtējot to kvalitāti, 49% uzņēmēji norādīja, ka tās to ieskatā nav juridiski korekti sagatavotas.

Diskusijas dalībnieki norādīja uz vadlīniju izpratnes atšķirībām. Tās var būt kā:

  • tiesību aktu prasību skaidrojumi, kas sniegti skaidrojošas vēstules vai infografikas veidā;
  • vai kā likumdevēja apsvērumu un mērķu apskats, tos aplūkojot vienkāršu piemēru veidā;
  • regulatīvas instrukcijas, kuras tekstuāli veidotas kā iekšējie normatīvie akti;
  • kā arī metodiskie materiāli būtu atzīstami par vadlīnijām.

Diskusijas dalībnieki nonāca pie viedokļa, ka tieši instruktīva rakstura vadlīniju gadījumā būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu izpratni un tiesisko kultūru par to, ko šāda veida dokumentos drīkst vai nedrīkst rakstīt, atgādinot arī to, ka Valsts pārvaldes iekārtas likumā sākotnēji bija mehānismi, kā ierobežot negatīvu praksi, tomēr, iespējams, pārsteidzīgi šī norma tika svītrota.

Diskusijas izskaņā LTRK ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem vienojās, ka uzsāks kopīgu darbu, lai izveidotu metodiskos noteikumus (norādījumus) uzraugošajām iestādēm, ar kuru Tieslietu ministrija noteiktu labo un slikto praksi vadlīniju izstrādē tieši no tiesiskā skatpunkta. Tas mazinās riskus, ka instruktīvu vadlīniju gadījumā uzraugošās iestādes var pārsniegt tai noteiktās pilnvaras vai pat var pārkāpt tiesību principus.

Uzņēmēji arīdzan atzinīgi vērtēja priekšlikumu, ja starp nozari un uzraugošo iestādi veidojas strīds par vadlīniju atbilstību normatīvajiem aktiem, var tikt lūgts arī Tieslietu ministrijas skaidrojums par to atbilstību tiesību principiem.

Saite uz LTRK uzņēmēju aptaujas datiem:
http://www.chamber.lv/sites/default/files/inline-files/LTRK_uznemeju_aptaujas_rezultati-IP.pdf

Go to Top