LOBBYING2023-10-12T19:07:50+03:00

Here you can research the opinions expressed by the Association on the draft laws and regulations.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra skaidrojums par Latvijas tiesiskajā regulējumā paredzēto par patērētāja tiesībām uz taisnīgu kredīta izmaksu samazinājumu kredīta ātrākās atmaksas gadījumā saistībā ar 2023.gada 20.jūlija publicēto informāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā

25. septembrī, 2023

Viedoklis par Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, ar kuru kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem paredzēts noteikt pienākumu veikt Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa aprēķinu un samaksu par pirmstaksācijas gadā gūto peļņu, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta konkrētā taksācijas gada peļņas sadale dividendēs.

25. septembrī, 2023

Priekšlikums Finanšu ministrijai grozīt Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumu, lai atvieglotu pūļa finansētāju uzskaiti un veicinātu kolektīvās finansēšanas platformu pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā.

04. augustā, 2023

Viedoklis Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par Tieslietu ministrijas likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā” Nr.143/Lp14

03. aprīlī, 2023

Viedoklis Ekonomikas ministrijai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK

27. martā, 2023

Vēstule Finanšu ministrijai par Valsts ieņēmumu dienesta izsniedzamo datu izsniegšanas pakalpojuma kvalitāti

24. martā, 2023

Vēstule Ekonomikas ministrijai par finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem pieejamajiem atbalsta mehānismiem

08. martā, 2023

‘Viedoklis par Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK

24. februārī, 2023

Par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr. 245. “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”.

19. augustā, 2022

Par Fintech stratēģijas projektu

14. aprīlī, 2022

Draft Consumer Credit directive

07. martā, 2022

Par likumprojektu “Interešu pārstāvības atklātības likums”

25. februārī, 2022

Par Ministru kabineta noteikumu projektu Nr.21-TA-1167

22. februārī, 2022

Par Fintech stratēģijas projektu

10. februārī, 2022

Par PTAC prasībām maksātspējas novērtējuma veikšanai kredītlīnijas produktam

03. februārī, 2022

Par NILLTFN pasākuma plānu

02. februārī, 2022

Par Fintech stratēģijas projektu

02. februārī, 2022

Par NILLTFN pasākuma plānu

27. janārī, 2022

Par likumprojektu „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”

11. novembrī, 2021

Par likumprojektu „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”

11. novembrī, 2021

Par vadlīnijām Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem

03. novembrī, 2021

Par Nacionālo pozīciju par patēriņa kreditēšanas direktīvas projektu

01. novembrī, 2021

Par vadlīnijām atbilstošai patērētāju kreditēšanas reklāmai

29. novembrī, 2021

Go to Top