Latvijā ir stājies spēkā Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums

Published On: May 9th, 2022

2022. gada 4. maijā Latvijā ir stājies spēkā Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, kurš tika izstrādāts, lai Latvijā varētu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai prasības, kā arī noteiktu kompetento iestādi un tās tiesības un pilnvaras uzraudzības funkciju veikšanā. Likums regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības reģistrēšanas kārtības, darbības un atbildības nacionālās prasības.

Asociācijas vārdā vēlamies izteikt gandarījumu par šāda likuma pieņemšanu un izrādīt gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Pārstāvot arvien plašāku fintech nozares dalībnieku intereses Latvijā, mēs redzam lielu potenciālu Latvijas fintech ekosistēmas nākotnes prognozēs.

Jaunais likumprojekts attiecas uz klasisku pieeju kolektīvajai finansēšanai, kuras mērķis ir atvieglot noteiktā projekta finansēšanu, piesaistot kapitālu no liela skaita cilvēku, kuri ar publiski pieejamas, internetā bāzētas informācijas sistēmas starpniecību katrs iegulda salīdzinoši mazas ieguldījumu summas. Kolektīvā finansēšana ir arvien vairāk izplatīts alternatīvā finansējuma veids jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Detalizētāks apraksts par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumu pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/334190-jauns-likums-kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzejiem-2021
Likums pieejams: https://likumi.lv/ta/id/331740-kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-likums

2022. gada 4. maijā Latvijā ir stājies spēkā Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, kurš tika izstrādāts, lai Latvijā varētu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai prasības, kā arī noteiktu kompetento iestādi un tās tiesības un pilnvaras uzraudzības funkciju veikšanā. Likums regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības reģistrēšanas kārtības, darbības un atbildības nacionālās prasības.

Asociācijas vārdā vēlamies izteikt gandarījumu par šāda likuma pieņemšanu un izrādīt gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Pārstāvot arvien plašāku fintech nozares dalībnieku intereses Latvijā, mēs redzam lielu potenciālu Latvijas fintech ekosistēmas nākotnes prognozēs.

Jaunais likumprojekts attiecas uz klasisku pieeju kolektīvajai finansēšanai, kuras mērķis ir atvieglot noteiktā projekta finansēšanu, piesaistot kapitālu no liela skaita cilvēku, kuri ar publiski pieejamas, internetā bāzētas informācijas sistēmas starpniecību katrs iegulda salīdzinoši mazas ieguldījumu summas. Kolektīvā finansēšana ir arvien vairāk izplatīts alternatīvā finansējuma veids jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Detalizētāks apraksts par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumu pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/334190-jauns-likums-kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzejiem-2021
Likums pieejams: https://likumi.lv/ta/id/331740-kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-likums

Go to Top