LAFPA: uzraugošā iestāde nedrīkst iejaukties finanšu tirgus konkurencē

Published On: February 7th, 2018

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (LAFPA) uzskata, ka sabiedrības izglītošana finanšu pratības jautājumos ir kritiski svarīga ilgtspējīgai tautsaimniecības attīstībai, tomēr, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, uzraugošā iestāde nedrīkst iejaukties konkurencē starp finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to nozares uzņēmumi lūgs Valsts Kontroli izvērtēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) realizētās kampaņas “Sauc lietas īstajos vārdos” atbilstību izvirzītajiem mērķiem, kā arī valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

“Patiesi žēl, ka PTAC vadība pēc vairākiem nozares lūgumiem tā arī nevēlējās sadarboties, lai izstrādātu sabiedrības izglītošanas kampaņu, kas veicinātu patērētāju spēju kritiski izvērtēt savu kredītspēju un veicinātu atbildīgu aizņemšanos. Tā vietā patērētājs tiek iebiedēts, radot sajūtu, ka nebanku kredīti ir slikti un to izmantošana klientam ir pazemojoša,” uzsver LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš, norādot, ka uzraugošai iestādei ir jābūt neitrālai un objektīvai, lai kvalitatīvi spētu nodrošināt savu funkciju īstenošanu.

Nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi uzskata, ka PTAC ar kampaņu, kas finansēta par nodokļu maksātāju naudu, šobrīd iejaucas un kropļo konkurenci finanšu pakalpojumu tirgū.

“Ja regulators mudina patērētājus izmantot banku pakalpojumus, analizējot faktorus, kāpēc priekšroka tiek dota nebanku sektoram nevis banku pakalpojumiem, ir grūti saskatīt PTAC spēju īstenot objektīvu un profesionālu nozares pārraudzību,” skaidro asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

LAFPA arīdzan pauž satraukumu par kvalitāti, kādā Latvijas Universitāte, pēc PTAC pasūtījuma, ir veikusi pētījumu “Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā”.

Pētījuma autori, analizējot nebanku kreditēšanas nozari, atsaucas uz vairāku banku ekspertiem, tomēr nav veikuši nevienu interviju ar pašas nozares pārstāvjiem. Ārvalstu pētījumi apkopoti, neskatot produktu un normatīvā regulējuma atšķirības dažādās valstīs. Analizējot kredītņēmēju portretu, pētījumā tiek apkopoti iedzīvotāju pieņēmumi, nevis skatīti reālu klientu profili, turklāt pētījuma respondentiem jau iepriekš tiek piedāvāti negatīvi apgalvojumi par klientu profiliem, piemēram, “cilvēki, kuriem nav legāli ienākumi”, “pensionāri ar mazām pensijām”, “mazturīgas ģimenes ar bērniem”.

“Ja tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda, tad nodevumiem ir jābūt profesionāliem un kvalitatīviem. Lai gan Latvijas Universitāte ir parakstījusies zem šī pētījuma, tā kvalitāte ir apšaubāma, tāpēc lūgsim Valsts Kontroli šajā gadījumā izvērtēt valsts budžeta līdzekļu izmantošanu,” norāda LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš.

Nozares asociācija atkārtoti aicina PTAC sadarboties, lai īstenotu sabiedrības izglītošanas pasākumus, kas patiesi stiprinātu iedzīvotāju finanšu pratību. LAFPA uzskata, ka efektīvākai izvirzīto mērķu sasniegšanai izglītojošiem pasākumiem jāaptver visi finanšu tirgus pakalpojumi, kā arī tie būtu īstenojami sadarbībā ar nozares asociācijām.

Jau iepriekš ziņots, ka atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 126 par Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam PTAC sadarbībā ar finanšu sektora nozares asociācijām tika deleģēts īstenot sabiedrības izglītošanas pasākumus, sekmējot atbildīgu aizņemšanos.

Go to Top