LAFPA: sodi vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā parāda PTAC nespēju veidot nebanku kreditēšanas nozares politiku

Published On: February 27th, 2017

Piemērojot nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumiem sodus par kopējo summu, kas lielāka par 200 tūkstošiem eiro, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) parāda nespēju veidot nozares politiku, kā arī Latvijas tiesiskās vides nenoteiktību.

“Ir izveidojusies absurda situācija. Lai gan pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izmaiņu stāšanās spēkā PTAC divas reizes ir nomainījis savu viedokli par to, kā piemērojamas likuma normas, nozares uzņēmumiem šobrīd tiek uzlikti neadekvāti lieli sodi. Par nespēju veidot dialogu un risināt šo jautājumu asociācija jau aizvadītā gada pirmajā pusē vērsa gan Ministru prezidenta, gan Ekonomikas ministra uzmanību,” uzsver Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, norādot, ka, iespējams, ir jāmeklē cits modelis nozares pārraudzībai, jo esošā forma nestrādā.

Asociācija prognozē, ka pēc iepazīšanās ar PTAC lēmumiem uzņēmumi varētu pārsūdzēt piemērotos sodus. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri atkārtoti uzsver, ka pareizi ir piemērojuši likuma izmaiņas, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī.

“Strīds ir tikai par vienu niansi – vai pagarinājuma maksa ir iekļaujama procentu aprēķināšanas kārtībā. Šis ir juridiska rakstura strīds. Asociācijas biedri ir konsultējušies ar vairākiem tiesību zinātņu ekspertiem, kas ir norādījuši, ka veids, kā nozares uzņēmumi 2016. gada pirmajā pusgadā piemēroja jaunās likuma normas, ir korekts un atbilst pieņemtajam regulējumam,” uzsver Gints Āboltiņš.

Lai noslēgtu diskusiju, kas saistīta ar nemitīgajām izmaiņām normatīvajā regulējumā nebanku kreditēšanas nozarē, asociācijas biedri 2016. gada augustā vienojās ar Ekonomikas ministriju un PTAC, ka ņems vērā PTAC interpretāciju par likuma normām, tādējādi rodot kompromisu ar uzraugošo iestādi.

“Izmaiņu ieviešana ir nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumu apliecinājums vēlmei konstruktīvi strādāt ar valsti,” uzsver asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, aicinot arī valsts pusi nodrošināt tiesiskās vides noteiktību.

Go to Top