LAFPA rosina grozījumus MK noteikumos par datu analīzi nebanku kreditēšanas nozarē

Published On: December 20th, 2016

Lai nodrošinātu korektu datu analīzi par situāciju nebanku kreditēšanas jomā, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu (LAFPA) asociācija rosina pilnveidot metodoloģiju, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šobrīd apkopo un analizē datus par kredītu atmaksas disciplīnu. Priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus atbilstošos MK noteikumos LAFPA ir nosūtījusi Ekonomikas ministrijai.

“Aizvadīto trīs gadu laikā nebanku kreditēšanas nozare ir piedzīvojusi vairāk nekā desmit dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē nozares darbu, tāpēc ir kritiski svarīgi veikt korektu un profesionālu datu analīzi par kredītu atmaksu. Tas ir pamats, lai varētu vērtēt, vai līdz šim pieņemtās izmaiņas ir devušas plānoto efektu, vai nepieciešami papildu pasākumi,” uzsver LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš.

Asociācija rosina informācijas analīzē iekļaut pārskata periodā izsniegto un atmaksāto aizdevumu skaitu un apjomu. “Analizējot tikai kredītportfeļa kvalitāti konkrētā dienā, tiek sniegta nepilnīga un ļoti šaura informācija par kredītu atmaksu. Distances aizdevumu specifika ir tā, ka kredīti tiek izsniegti uz termiņu līdz 30 dienām. Tas nozīmē, ka tie kredīti, kas jau atmaksāti, neparādās PTAC veiktajā analīzē,” skaidro asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

LAFPA apkopotie dati parāda, ka 2015. gadā 76% atmaksāto kredītu, kuru izsniegšanas termiņš bija līdz 30 dienām, neparādās PTAC veiktajā analīzē, kā rezultātā nav kvalitatīvas analīzes, uz kuras pamata varētu izdarīt secinājumus par līdz šim pieņemto izmaiņu ietekmi uz nozares datiem.

Vienlaikus asociācija rosina Ekonomikas ministriju izstrādāt visaptverošu metodiku, kādā dati tiek analizēti un atspoguļoti. LAFPA uzskata, ka kvalitatīvas metodikas izstrādei ir jāveido darba grupa, kurā piedalītos arī Finanšu ministrija, Latvijas banka, nozares eksperti un uzņēmumus pārstāvošās organizācijas.

Informācijas apkopošanu un analīzi par nebanku kreditēšanas sektoru PTAC veic atbilstoši MK noteikumu Nr. 245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” deleģējumam. Saskaņā ar šiem noteikumiem patērētāju kreditēšanas uzņēmumi reizi divos gados sniedz informāciju uzraugošai iestādei.

Go to Top