LAFPA rosina FM un FKTK uzsākt darbu pie regulatīvās smilšu kastes izveides

Published On: August 7th, 2017

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (LAFPA) ir iesniegusi priekšlikumus Finanšu ministrijai (FM) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) par regulatīvās smilšu kastes izveidi inovatīviem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem (FinTech). Saskaņā ar Finanšu sektora attīstības plānu 2017.–2019. gadam regulatīvā smilšu kaste ir jāizveido līdz šī gada beigām.
“Regulatīvās smilšu kastes darbība ir vienkārša. Inovatīvi FinTech uzņēmumi regulatora uzraudzībā testē jaunus pakalpojumus. Katrs regulators var noteikt savas prasības – vai tā būtu informācijas atklāšana klientiem par riskiem vai ierobežots klientu skaits un darbības termiņš, vai kādi citi noteikumi. Ieguvēji no šī sadarbības modeļa ir abas puses – finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem tā ir iespēja pārbaudīt savas idejas dzīvotspēju, savukārt regulatoram – saprast, vai nepieciešams papildu tiesiskais regulējums,” skaidro LAFPA vadītājs Gints Āboltiņš.
LAFPA ir iesniegusi FM un FKTK priekšlikumus par normatīvā regulējuma ietvaru, kas būtu jānosaka, lai regulatīvā smilšu kaste strādātu efektīvi. Asociācijas ieskatā tam jāaptver šādi jautājumi: prasības uzņēmumiem, lai tie varētu kvalificēties regulatīvai smilšu kastei, atbildīgā uzraugošā institūcija, kvalifikācijas procedūra, normatīvo aktu prasību atvieglošana, smilšu kastes darbības termiņi u.c.
LAFPA rosina, ka regulatīvā smilšu kaste būtu piemērojama tiem uzņēmumiem, kuru pakalpojums ir inovatīvs, kurš nodrošina pievienoto vērtību patērētājiem vai arī veicina konkurenci tirgū. Tāpat šiem uzņēmumiem ir jābūt patiesai nepieciešamībai pēc regulatīvās smilšu kastes, tas ir, spēkā esošais regulējums nepilnīgi regulē jaunā pakalpojuma darbību vai arī produkta uzsākšanai esošo regulatīvo prasību izpilde ir neadekvāti dārga.
LAFPA ieskatā uzņēmumiem, kas darbojas regulatīvajā smilšu kastē, būtu jāpiemēro atvieglota licencēšanas kārtība, piemēram, izsniedzot pagaidu licenci, tie jāatbrīvo no darbības uzsākšanas izmaksām, jāpielāgo samazinātas pamatkapitāla prasības u. c. Savukārt AML prasībās, patērētāju informēšanas un finanšu līdzekļu aizsardzības prasības, kredītspējas vērtēšanas procedūras, kā arī konfidencialitātes un personas datu apstrādes prasības LAFPA ieskatā ir jautājumi, kur nevar tikt piemērota normatīvo aktu atvieglošana.

Go to Top