LAFPA: MK apstiprinātie noteikumi par neklātienes identifikāciju veicinās jaunu finanšu tehnoloģiju produktu veidošanos

Published On: July 3rd, 2018

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija atzinīgi vērtē Finanšu ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus par kārtību un apjomu, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju. Otrdien, 3. jūlijā, MK noteikumu projekts tika apstiprināts valdībā.

Asociācija uzskata, ka jaunie MK noteikumi ne vien veicinās Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstību, ļaujot kļūt par globālā tirgus dalībniekiem, bet arī iedzīvotājiem Latvijā nodrošinās pieeju mūsdienīgiem un tehnoloģiski attīstītiem finanšu pakalpojumiem.

“Lai veidotos jauni finanšu tehnoloģiju produkti, ir svarīgi, lai regulējums tiktu veidots atbilstoši riska pakāpēm, kādu konkrētais produkts atstāj uz finanšu sistēmu. Tas nozīmē – ja ir zems risks, piemērojams vienkāršāks neklātienes identifikācijas veids. Ja ir vidējs risks, tad piemērojamas divas metodes. Savukārt, ja risks ir augsts, tad neklātienes identifikācija nav piemērojama,” jauno noteikumu normas skaidro Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, norādot, ka finanšu tehnoloģiju uzņēmumu produkti balstās uz neklātienes komunikāciju ar klientu, līdz ar to MK noteikumi ir būtiski nozares tālākai attīstībai.

MK noteikumi par neklātienes identifikāciju paredz, ka Latvijā turpmāk būs piemērojami dažādi tehnoloģiskie risinājumi – videoindetifikācija, e-paraksts, personu apliecinoša dokumenta fotouzņēmuma, fizisko personu identitātes apliecinošu datu iegūšana no kredītiestādes, izmantojot identifikācijas maksājumu vai citu metodi, un pašportreta elektroniska fotouzņēmuma salīdzināšana.

Go to Top