LAFPA: jaunajai valdībai jāveicina finanšu pakalpojumu pieejamība reģionos

Published On: November 2nd, 2018

Jaunajai valdībai ir jāveicina finanšu pakalpojumu pieejamība reģionos, mazinot finansiālo atstumtību Latvijā, uzskata Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. Vēl viens būtisks uzdevums ir labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstībai.

“Nebanku kreditēšanas nozare ir tā, kas Latvijā pamatā ir veicinājusi finanšu tehnoloģiju uzņēmumu un dažādu inovatīvu produktu veidošanos. Pieņemot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem no tirgus izslēgti īstermiņa nebanku aizdevumi nesamērīgi mazā valsts noteiktā pakalpojuma cenas ierobežojuma dēļ, būtiski tiks bremzēta inovāciju attīstība finanšu sektorā,” uzsver Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, norādot, ka uzņēmumi būs spiesti resursus veltīt tiesvedībām ar valsti, nevis investīcijām jaunu produktu izstrādē.

Asociācija uzskata, ka jaunajam ekonomikas ministram un finanšu ministram būtu jāstrādā pie valsts atbalsta mehānismiem finansiālās atstumtības mazināšanai Latvijā, lai cilvēkiem reģionos būtu pieejami finanšu pakalpojumu. Īpaši tas attiecināms uz iedzīvotāju daļu, kas relatīvi zemo ienākumu dēļ nav interesanta Latvijā strādājošām komercbankām. Tāpat jaunajai valdībai būtu jāizstrādā regulējums, kas nodrošinātu nelielu aizdevumu pieejamību Latvijā. Ārpus banku finanšu pakalpojumu sniedzēji arīdzan uzskata, ka ir jāstiprina vienlīdzīgi konkurences apstākļi finanšu sektorā starp banku un ārpus banku finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan nebanku kreditēšanas un citiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā ir zema ietekme uz kopējo finanšu pakalpojumu tirgu, asociācijas ieskatā nozīmīgs darbs ir jāveic, lai nodrošinātu finanšu sektora stabilitāti. Īpaši tas attiecināms uz jautājumu par komercbanku darbu, īstenojot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanai.

Asociācija raugās pozitīvi uz sadarbību ar nozares politikas plānotājiem, likumdevēju un uzraugošajām iestādēm, lai nodrošinātu no vienas puses patērētāju aizsardzību, bet no otras – iespēju attīstīties ārpus banku finanšu pakalpojumu segmentam, tādējādi stiprinot konkurenci finanšu pakalpojumu tirgū.

Go to Top