LAFPA: bezmaksas pieeja valsts uzturētiem reģistriem ir jāpiešķir visiem finanšu tirgus dalībniekiem

Published On: March 26th, 2019

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija atbalsta grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kurus otrdien, 26. martā, skatīs Ministru kabinets. Vienlaikus asociācija uzskata, ka bezmaksas pieeja valsts uzturētiem reģistriem ir jāpiešķir ne tikai kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, bet arī pārējiem finanšu tirgus dalībniekiem, to skaitā nebanku kredītdevējiem, krājaizdevu sabiedrībām, maksājumu iestādēm un citām finanšu iestādēm.

“Moneyval rekomendāciju ieviešana ir kritiski svarīga ne vien finanšu pakalpojumu tirgum, bet arī Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā. Jaunā valdība savas darbības pirmajās nedēļās ir parādījusi ļoti noteiktu un izlēmīgu rīcību, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus. Ārpus banku finanšu pakalpojumu sniedzēji apzinās, ka naudas atmazgāšana ir banku sektora viens no lielākajiem pēdējo gadu problēmjautājumiem un pieeja valsts uzturētām datu bāzēm ir nozīmīga, tomēr, nosakot normatīvo aktu prasības visiem tirgus dalībniekiem, atbilstoši bezmaksas pieeja ir jānosaka arī pārējiem tirgus dalībniekiem,” norāda Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

Asociācija uzskata, ka vienlīdzības princips visiem finanšu tirgus dalībniekiem ir jāievēro, jo saskaņā ar likumu visiem finanšu tirgus dalībniekiem, t.sk., nebanku kredītdevējiem ir noteikti tādi paši pienākumi kā kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem gan klientu izpētē, gan amatpersonu atbilstības vērtēšanā un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un uzturēšanā. Arī sankcijas par prasību nepienācīgu izpildi nebanku kredītdevējiem ir noteiktas tādas pašas kā bankām un apdrošināšanas sabiedrībām.

Nozares sagatavotos priekšlikumus grozījumu projektam Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija šā gada 27. februārī iesniedza Finanšu ministrijai.

Go to Top