LAFPA: 69% gadījumu nebanku kreditēšanas nozarē aizdevumi tiek atteikti

Published On: December 14th, 2017

Šā gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri  patēriņa aizdevumos izsniedza 84,7 miljonus eiro. Ja salīdzina ar atbilstošu periodu pirms gada, tad izsniegto aizdevumu apjomā nav redzama izaugsme. Pieaugums bija tikai 0,2% apmērā.

“Ja skatāmies uz kredītu atteikumu skaitu, tad redzam, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos 69% gadījumu kredīta izsniegšana nebanku kreditēšanas sektorā tika atteikta, līdz ar to nav vērojams izsniegto kredītu apjoma pieaugums, ko redzam, piemēram, citiem finanšu tirgus dalībniekiem. Lielā mērā tas saistīts ar investīcijām, ko nozares uzņēmumi gan aizvadītā gada beigās, gan šī gada sākumā veica tehnoloģiju risinājumos, lai pilnveidotu klientu maksātspējas vērtēšanas procedūras,” uzsver Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, skaidrojot faktorus, kas ietekmēja izsniegto kredītu apjomus.

Saskaņā ar asociācijas biedru datiem 2017. gada pirmajā pusgadā bez kavējuma tika atdoti aizdevumi 90% gadījumu.

“Nākamajā gadā nopietns darbs būs jāveic saistībā ar nebanku kreditēšanas nozares datu atspoguļojumu, ko reizi pusgadā veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Sagatavotie pārskati šobrīd neatspoguļo patieso situāciju, jo kredītu īsā termiņa dēļ netiek ņemti vērā tie aizdevumi, kas jau atmaksāti, kā arī datos tiek atspoguļoti vēsturiski ilgstoši kavētie aizdevumi,” norāda Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, uzsverot, ka korekta metodoloģija datu analīzei ļautu izvērtēt, kādu ietekmi uz nozares datiem ir atstājuši valsts noteiktie ierobežojumi pakalpojuma cenai.

Asociācijas dati parāda, ka arī izsniegto aizdevumu skaits šā gada pirmajā pusē ir samazinājies par 10,6%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Analizējot datus griezumā pēc izsniegto kredītu atmaksas veida, saskaņā ar asociācijas datiem 15% kritumu piedzīvoja patēriņa aizdevumi, kas izsniegti līdz 30 dienām, savukārt aizdevumi ar atmaksas grafiku palielinājās par 9,6%.

Nozares asociācijas dati arīdzan parāda, ka nelielas izmaiņas vērojamas arī klientu vecuma struktūrā. Par 3% punktiem samazinājies klientu īpatsvars vecumā no 20 līdz 24 gadiem.

Go to Top