Kļūsti par biedru2023-02-08T12:29:10+02:00

KĻŪSTI PAR BIEDRU

Fintech Latvija Asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar mērķi pilnveidot nozares reputāciju, pārstāvēt tās biedru intereses publiski un iesaistīties politikas veidošanas aktivitātēs nozares labā. Par Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru var kļūst jebkurš komersants, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumu vai to atbalsta pakalpojumu sniegšanu patērētājiem Latvijā vai finanšu sektorā strādājošiem komersantiem.

Lai kļūtu par asociācijas biedru, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums,

kas atbilst asociācijas apstiprinātam paraugam.

Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt rakstot epastu uz info@fla.lv

Biedri iegūst

Iespēju apmainīties ar pieredzi dažādos ar komercdarbības organizēšanu saistītos jautājumos
Piedalīties asociācijas ekspertu darba grupās un būt klāt un ietekmēt nozarei svarīgu lēmumu tapšanu
Saņemt informāciju par dažādām nozares aktualitātēm, lēmumu nu normatīvo aktu projektiem

KĻŪSTI PAR ASOCIĒTO BIEDRU

Par Fintech Latvija Asociācijas asociēto biedru var kļūt jebkurš komersants, fiziska persona vai biedrība, kas pati nenodarbojas ar alternatīvu, inovatīvu finanšu pakalpojumu, vai arī šādu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo, atbalstošo pakalpojumu nodrošināšanu finanšu sektorā, bet tai ir zināšanas un kompetence asociācijas darbības jomā jeb finanšu tehnoloģiju sektorā. Arī jaunuzņēmums, ne ilgāk par 3 gadiem kopš dibināšanas, kas nodarbojas ar alternatīvu, inovatīvu finanšu pakalpojumu, vai arī šādu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo, atbalstošo pakalpojumu nodrošināšanu finanšu sektorā, var kļūt par asociācijas asociēto biedru.

Asociētie biedri nav tiesīgi balsot Biedrības Kopsapulcē.

Lai kļūtu par asociācijas asociēto biedru, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums, kas atbilst asociācijas apstiprinātam paraugam.

Papildu informāciju par jaunu asociēto biedru uzņemšanu var saņemt rakstot e-pastu uz info@fla.lv

Asociētie biedri iegūst:

Iespēju apmainīties ar pieredzi dažādos ar komercdarbības organizēšanu saistītos jautājumos
Iespēju iniciēt, aktualizēt vai iesniegt likumdošanas priekšlikumus un aizstāvēt savu viedokli

Iespēju piedalīties diskusijās ar nozares ekspertiem par uzņēmuma darbību saistītiem un par interešu lokā esošiem jautājumiem

Iespēju iepazīties ar visiem asociācijas pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju par asociācijas darbību

Iespēju piedalīties asociācijas organizētos pasākumos

ESOŠIE BIEDRI

Go to Top