Klusti par biedru2024-02-13T09:34:26+02:00

KĻŪSTI PAR BIEDRU

Fintech Latvija Asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar mērķi pilnveidot nozares reputāciju, pārstāvēt tās biedru intereses publiski un iesaistīties politikas veidošanas aktivitātēs nozares labā. Par Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru var kļūst jebkurš komersants, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumu vai to atbalsta pakalpojumu sniegšanu patērētājiem Latvijā vai finanšu sektorā strādājošiem komersantiem.

Biedri iegūst:

Informāciju par aktualitātēm nozarē:

 • Regulāri saņem jaunāko informāciju par nozares regulējuma izmaiņām
 • Mediju monitoringu
 • Reizi ceturksnī – pārskats par FLA un tās biedru aktualitātēm

Tīklošanās – zināšanu un ideju apmaiņu

 • Dalība ekspertu grupās, kas veltītas dažādu nozarei specifisku jautājumu apspriešanai
 • Īpašie piedāvājumi no publiskā un privātā sektora partneriem
 • Informācija par dažādiem nozares pasākumiem un dalību tajos.

Spēju
radīt ietekmi:

 • Iespēju pilnveidot normatīvo vidi
 • Iespēju iesaistīties dialoga uzturēšanā un pilnveidošanā ar regulatoriem un politikas veidotājiem
 • Iespēju piedalīties aptauju izstrādē

Atbalstu un pārstāvniecību:

 • Lobijs un ar to saistītās aktivitātes, kurās FLA informē un nokomunicē attiecīgās ieinteresētās puses par ekspertu paneļos paustajiem viedokļiem.
 • FLA vadītāja un eksperti pārstāv biedru intereses dažādās darba grupās un diskusijās
 • FLA nodrošina arī nepieciešamo ekspertu ziņojumus

Lai kļūtu par biedru:

1

|

Iesniedz pieteikumu

2

|

Izvēlies ekspertus FLA ekspertu grupām

3

|

Apņemieties ievērot FLA statūtus, tiesiskos aktus un nozares standartus

4

|

Veic dalības maksu

5

|

Nosūti pieteikumu uz info@fla.lv

BIEDRI

Go to Top