Klusti par asocieto biedru2023-12-18T16:55:22+02:00

KĻŪSTI PAR ASOCIĒTO BIEDRU

Par Fintech Latvija Asociācijas asociēto biedru var kļūt jebkurš komersants, fiziska persona vai biedrība, kas pati nenodarbojas ar alternatīvu, inovatīvu finanšu pakalpojumu, vai arī šādu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo, atbalstošo pakalpojumu nodrošināšanu finanšu sektorā, bet tai ir zināšanas un kompetence asociācijas darbības jomā jeb finanšu tehnoloģiju sektorā. Arī jaunuzņēmums, ne ilgāk par 3 gadiem kopš dibināšanas, kas nodarbojas ar alternatīvu, inovatīvu finanšu pakalpojumu, vai arī šādu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo, atbalstošo pakalpojumu nodrošināšanu finanšu sektorā, var kļūt par asociācijas asociēto biedru.

Asociētie biedri nav tiesīgi balsot Biedrības Kopsapulcē.

FLA asociētie biedri iegūst:

Informāciju par aktualitātēm nozarē

 • Regulāri saņem jaunāko informāciju par nozares regulējuma izmaiņām
 • Mediju monitoringu
 • Reizi ceturksnī – pārskats par FLA un tās biedru aktualitātēm

Tīklošanās – zināšanu un ideju apmaiņu

 • Dalība ekspertu grupās, kas veltītas dažādu nozarei specifisku jautājumu apspriešanai
 • Dalība Fintech brokastu pasākumos
 • Īpašie piedāvājumi no publiskā un privātā sektora partneriem
 • Informācija par dažādiem nozares pasākumiem un dalību tajos.
PAPILDUS SAMAKSA

Spēju radīt
ietekmi:

 • Iespēju piedalīties nozares pārskata Fitnech Pulse veidošanā
 • Iespēju pilnveidot normatīvo vidi
 • Iespēju iesaistīties dialoga uzturēšanā un pilnveidošanā ar regulatoriem un politikas veidotājiem
 • Iespēju piedalīties aptauju izstrādē
PAPILDUS SAMAKSA

Atbalstu un pārstāvniecību:

 • Lobijs un ar to saistītās aktivitātes
 • FLA vadītāja un eksperti pārstāv biedru intereses dažādās darba grupās un diskusijās
 • FLA nodrošina arī nepieciešamo ekspertu ziņojumus

Lai kļūtu par asociēto biedru:

1

|

Iesniedz pieteikumu

2

|

Apņemieties ievērot FLA statūtus, tiesiskos aktus un nozares standartus

3

|

Veic dalības maksu

4

|

Nosūtīt pieteikumu uz info@fla.lv

BIEDRI

Go to Top