Klientiem2022-02-11T22:22:00+02:00

FINANŠU PRATĪBAS KONSULTĀCIJAS

Lai uzlabotu iedzīvotāju finanšu plānošanas prasmes, asociācija bez maksas piedāvā finanšu pratības konsultācijas. To laikā ikviens nebanku aizdevumu kredītņēmējs varēs saņemt finanšu un juridiskās konsultācijas.

Lai pieteiktos konsultācijām, ir jāraksta Fintech Latvija Asociācija uz e-pastu info@fla.lv

IESNIEGUMS PAR KREDĪTA NEIZSNIEGŠANU

Gadījumā, ja jums vai jums tuvam cilvēkam ir grūtības ar personīgo finanšu plānošanu, jums pastāv iespēja pieteikt sevi iekļaušanai tādu personu sarakstā, kam kredīts netiek izsniegts. Tas ir instruments, lai jūs patstāvīgi varētu nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos.

Lai pieteiktu sevi iekļaušanai to personu sarakstā, kam kredīts netiek izsniegts, jūs varat rīkoties kādā no tālāk minētajiem veidiem:

    • Vērsties pie kredītdevējiem individuāli, nosūtot tiem rakstveida iesniegumu. Asociācijas biedru kontaktinformācija atrodama šeit: https://www.fla.lv/#biedri
    • Vērsties ar iesniegumu kādā no kredītinformācijas birojiem un lūgt, lai pie jūsu kredītinformācijas iekļauj atzīmi, ka nevēlaties, lai jums turpmāk izsniedz kredītus.

Ņemiet vērā, ka iekļaušana šādā sarakstā nenozīmē, ka kredīti jums turpmāk netiks izsniegti, taču kredītdevējiem tā būs vēl viena papildus pazīme pēc kuras vērtēt no jums saņemto kredīta pieteikumu, un kredītdevējs varēs lemt par papildus pasākumu veikšanu, lai pārliecinātos par to, ka kredīts atbilst jūsu finansiālajām iespējām.

Go to Top