Gints Āboltiņš: distances patēriņa aizdevumu kredītportfeļu kvalitāte turpina uzlaboties

Published On: June 2nd, 2016

Aizvadītajās nedēļās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskoja pārskatu par nebanku kreditēšanas tirgus darbību 2015. gadā. Analizējot pārskatā publicētos datus, redzamas vairākas pozitīvas tendences – patēriņa aizdevumu (gan distances, gan klātienē piešķirto) kvalitāte jau trešo gadu pēc kārtas uzlabojas, gada nogalē sāka samazināties aizdevumu procentu likmes, kā arī parādījās tendence, ka arvien vairāk iedzīvotāji izmanto distances aizdevumus ar atmaksas grafiku.

KREDĪTU ATMAKSAS DISCIPLĪNA

Saskaņā ar PTAC datiem uz aizvadītā gada 31. decembri distances kredītu jeb īstermiņa patēriņa aizdevumu kredītportfelis bija 96,6 miljoni eiro, no kuriem 72,32% bija bez kavējumiem. Tas ir par 4.6 procentupunktiem labāks rādītājs nekā 2014. gada beigās un par 8,5 procentupunktiem labāks par 2013. gada rādītāju. Tomēr, analizējot datus, ir svarīgi ņemt vērā, ka šiem kredītiem ir izteikts īstermiņa raksturs. Tas nozīmē, ka lielākai daļai atmaksas termiņš ir līdz 30 dienām (pērn pēc apjoma 73%, savukārt pēc skaita – 86,5%), kas nozīmē, ka uz gada beigām tiek analizēti vairs tikai 27% no 2015. gadā piešķirtajiem distances aizdevumiem.

Lai novērtētu kāds ir distances aizdevumu maksājumu disciplīnas rādītājs, ir nepieciešams aplūkot visus 2015. gadā piešķirtos un atmaksātos aizdevumus. Atbilstoši uzraugošās iestādes apkopotajiem datiem pērn no jauna tika izsniegti distances kredīti 192,6 miljonu eiro apmērā. Gada beigās kredītportfelis bija 96,6 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka 50% aizdevumu gada laikā tika sekmīgi atmaksāti. Ja saskaitām kopā gan gada laikā atmaksātos, gan nekavētos aizdevumus uz 31. decembri un attiecinām tos pret kopējo apjomu, mēs iegūstam daudz reprezentatīvāku rādītāju. Pērn 86,12% distances kredītu bija bez kavējumiem (2014.gadā – 81,83%). Šis rādītājs ir līdzvērtīgs patēriņa aizdevumiem, kas piešķirti klātienē. Tas nozīmē, ka laikā, kad visi pakalpojumi pāriet uz interneta vidi, klātienes kontakts vairs nerada ietekmi uz patērētāja uzvedību, un kredītu maksāšanas disciplīna ir līdzvērtīga.

Asociācijas apkopotie dati parāda, ka pērn katram otrajam jeb 58% (2014. gadā – 48,9%) no jauno klientu pieteikumiem aizdevums tika atteikts. Ja skatāmies esošos klientus, tad atteikumu skaits ir bijis 25,2%. (2014. gadā – 19,9%). Tas nozīmē, ka jau šobrīd ir efektīva kārtība klientu maksātspējas vērtēšanai.

KREDĪTU PAGARINĀJUMI

Saskaņā ar PTAC publiskoto pārskatu, informācija par distances kredītu pagarinājumiem arī tiek norādīta uz gada beigām, kas nozīmē, ka rādītājs parāda tikai to, cik uz gada beigām klienti izmantojuši kredīta pagarināšanas iespēju no visiem aktīvajiem līgumiem, kas uz to brīdi ir spēkā. Uz gada beigām aktīvo līgumu skaits var būt ļoti mainīgs – 2015. gadā bija 180 861, 2014. gadā – 200 004. Pērn kopējais distances kredītu ar aizdevumu atmaksu vienā maksājumā līgumu skaits bija 762 956.

Gada beigās aktīvo līgumu skaits bija tikai 180 861 jeb 23,7% no visiem gada laikā piešķirtajiem aizdevumiem ar atmaksu vienā maksājumā. Aplūkojot, cik uz gada beigām distances kredīti ir pagarināti vairāk nekā trīs reizes pret kopējo 2015. gadā piešķirto aizdevumu skaitu, šis rādītājs bija 9%, kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt, ja salīdzinām pret visiem distances aizdevumiem, tad šis rādītājs 2015. gadā bija 7,8%, savukārt 2014. gadā – 7,5%.

PROGNOZES PAR 2016. GADA NOZARES RĀDĪTĀJIEM

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka virkni ierobežojumu nebanku kreditēšanas nozarē. Šo likumdošanas izmaiņu ietekmi uz nozares rādītājiem mēs varēsim analizēt un izdarīt kādus nozīmīgus secinājums tikai pēc gada, kad būs apkopoti dati par 2016. gadu. Tomēr, ņemot pieņemto izmaiņu būtību, mēs arī šogad varam sagaidīt kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanos, distances aizdevumu ar atmaksas grafiku pieaugumu, kā arī aizdevumu procentu likmju un pagarinājumu skaita samazinājumu.

Go to Top