FLA GDPR ekspertu grupas atklātā tikšanās ar FKTK par DORA regulējuma piemērošanu nozarē

Published On: April 12th, 2022

FLA GDPR ekspertu grupas šī gada 28. aprīļa tiešsaistes sanāksmes ietvaros tiek plānota atklāta tikšanās ar FKTK pārstāvjiem attiecībā uz DORA regulas piemērošanu nebanku kreditētāju nozarē.

Digital Operational Resilience Act jeb “DORA” ir regulējums ES finanšu sektora digitālās darbības noturības stiprināšanai.

DORA attiecas uz plašu finanšu iestāžu loku, tostarp kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, e-naudas iestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldīšanas sabiedrībām, pūļa finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un IKT trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Daudzi uzņēmumi, uz kuriem iepriekš neattiecās IKT noteikumi, ietilpst ierosinātajā DORA darbības jomā.

Fintech nozares dalībnieki un eksperti ar aicināti pieteikties tiešsaistes dalībai FLA GDPR ekspertu grupas 28. aprīļa sanāksmē, kā arī iesūtīt sevis interesējošus jautājumus, rakstot pieteikumu uz info@fla.lv līdz šī gada 26. aprīlim ieskaitot.

FLA GDPR ekspertu grupas šī gada 28. aprīļa tiešsaistes sanāksmes ietvaros tiek plānota atklāta tikšanās ar FKTK pārstāvjiem attiecībā uz DORA regulas piemērošanu nebanku kreditētāju nozarē.

Digital Operational Resilience Act jeb “DORA” ir regulējums ES finanšu sektora digitālās darbības noturības stiprināšanai.

DORA attiecas uz plašu finanšu iestāžu loku, tostarp kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, e-naudas iestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldīšanas sabiedrībām, pūļa finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un IKT trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Daudzi uzņēmumi, uz kuriem iepriekš neattiecās IKT noteikumi, ietilpst ierosinātajā DORA darbības jomā.

Fintech nozares dalībnieki un eksperti ar aicināti pieteikties tiešsaistes dalībai FLA GDPR ekspertu grupas 28. aprīļa sanāksmē, kā arī iesūtīt sevis interesējošus jautājumus, rakstot pieteikumu uz info@fla.lv līdz šī gada 26. aprīlim ieskaitot.

Go to Top