“Fintech Pulse 2023” pārskats iezīmē šī brīža finanšu tehnoloģiju realitāti Latvijā

Published On: October 13th, 2023

Finanšu tehnoloģijas ieņem arvien nozīmīgāku lomu valsts finanšu jomas attīstībā, kā arī eksportspējas veicināšanā gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Lai ilustrētu situāciju šajā jomā Latvijā, šodien notiekošā “FinTech Forum” laikā Fintech Latvija asociācija prezentēja jau otro nozares pārskatu “Fintech Pulse 2023”.

Finanšu tehnoloģijas ir viena no nedaudzajām tautsaimniecības nozarēm, kur pēdējos gados ir vērojams darbinieku skaita pieaugums, kā arī nemainīgi tiek nodrošinātas augstākas algas nekā citās jomās, liecina Ekonomikas ministrijas aplēses. Sektora izaugsmi nacionālā līmenī apliecina arī šogad pieņemtā finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģija, definējot Latvijas vīziju šajā jomā un identificējot darāmo, lai stimulētu inovāciju izmantošanu finanšu sektorā un kopumā veicinātu nozares attīstību.

Pārskatā apkopotas galvenās tendences par finanšu tehnoloģiju nozari gan Latvijā, gan ārpus tās. Viens no digitālā pārskata mērķiem ir kalpot kā ceļa kartei potenciālajiem investoriem, sniedzot gan nozares ekspertu, gan publiskā sektora pārstāvju secinājumus un galvenās atziņas par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, izaicinājumiem un veicamajiem darbiem priekšdienām, lai Latvija nostiprinātu savu vietu kā nozīmīgu finanšu tehnoloģiju centru Eiropas Savienības līmenī.

“Finanšu tehnoloģiju joma ieņem arvien nozīmīgāku lomu pasaulē – daudzas valstis šobrīd fokusējas uz to, lai radītu vidi, kas ir pievilcīga finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Tāpēc ir būtiski, ka mēs neatpaliekam – Latvijai ir jāspēj iet līdzi un jārada nozarei draudzīga likumdošana. Nevar ignorēt to, kādas pārmaiņas nozare piedzīvojusi pēdējo gadu laikā, un tāpēc ir jāuzsver, ka ir nozīmīga ciešā sadarbība starp nozares uzņēmumiem un valsts partneriem, īpaši regulatoriem. Tieši šī sadarbība, integrējot MiCA regulu par kriptoaktīvu tirgiem nacionālajā likumdošanā, var izrādīties kā nozīmīgākais faktors, lai Latvijai izdotos saglabāt reģionālu līderību finanšu tehnoloģiju jomā,” stāsta Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja.

“Fintech Pulse 2023” sniedz detalizētu pārskatu tajā, kas šobrīd raksturo šajā jomā notiekošo Latvijā – uzsverot, ka Latvijas salīdzinoši nelielā ekonomika sniedz zināmas priekšrocības. Pirmkārt, uzņēmumiem darbojoties mazā valstī, sadarbības veidošana ar regulatoriem un publiskā sektora partneriem ir iespējama un sasniedzama. Vietējie finanšu tehnoloģiju uzņēmumi sadarbību ar vietējo regulatoru raksturo kā atvērtu un saprotamu, salīdzinot to pat ar sadarbību ar kādu citu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu. Otrkārt, ņemot vērā spēcīgās banku un finanšu nozares tradīcijas reģionā, kā arī augsti kvalificētu speciālistu pieejamību lielākajā Baltijas reģiona pilsētā Rīgā, vietējie finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvji šim sektoram paredz augstu izaugsmes potenciālu. Tāpat, iegūstot licenci un īstenojot uzņēmējdarbību Latvijā, finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumi uzrāda augstu eksportspēju, tādējādi padarot Latvijas salīdzinoši nelielo tirgu kā “smilšukasti” lielāku tirgu apgūšanai. Tam plašāks izklāsts veltīts digitālā pārskata “Geography” nodaļā – http://fla.lv/pulse2023/.

Jūlija Feščenko, AS “LPB Bank” Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītāja papildina: “Izaicinājumi un iespējas mainās tikpat ātri kā tehnoloģijas. Digitālais pārskats palīdz izprast, kādi izaicinājumi mūs sagaida un kā tos pārveidot par iespējām. Mūsu līdzdalība šajā projektā nebija vienkārši izvēle, tā bija atbildība. Mēs vēlamies, lai šis digitālais žurnāls kļūst par svarīgu palīgu tiem, kuri vēlas izprast un veiksmīgi darboties Latvijas finanšu tehnoloģiju nozarē.”

“Latvijas labvēlīgā un tehnoloģiski attīstītā finanšu tehnoloģiju ekosistēma ir bijusi būtiska TWINO izaugsmei no neliela jaunuzņēmuma līdz finanšu tehnoloģiju spēlētājam globālā līmenī. Mūsu sadarbība ar regulatoru ieskicē to, ka darbojamies elastīgā un uz sadarbību vērstā regulatīvajā sistēmā, kas ietver caurskatāmību, patērētāju aizsardzību un inovācijas. Mēs joprojām esam apņēmības pilni sadarboties ar citiem nozares dalībniekiem un Latvijas Banku, lai turpinātu attīstīties un īstenotu labāko praksi izaugsmes un plašāku iespēju veicināšanai,” uzsver Helvijs Henšelis, TWINO Investments vadītājs.

Digitālais pārskats, ar finanšu tehnoloģiju sektora uzņēmumu piemēriem, ļauj iepazīties arī ar finansējuma piesaistes iespējām, aktuālajiem atbalsta mehānismiem, kā arī kapitāla pieejamību. “Fintech Pulse 2023” noslēdzas ar nodaļu par nozares inovācijām, kā arī to, kā risināt izaicinājumus un kā tos izmantot savā labā, šajā gadījumā nevar nepieminēt arī mākslīgo intelektu.

Pilno pārskatu angļu valodā iespējams apskatīt šeit: http://fla.lv/pulse2023

Apskatīties prezentāciju iespējams šeit

Finanšu tehnoloģijas ieņem arvien nozīmīgāku lomu valsts finanšu jomas attīstībā, kā arī eksportspējas veicināšanā gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Lai ilustrētu situāciju šajā jomā Latvijā, šodien notiekošā “FinTech Forum” laikā Fintech Latvija asociācija prezentēja jau otro nozares pārskatu “Fintech Pulse 2023”.

Finanšu tehnoloģijas ir viena no nedaudzajām tautsaimniecības nozarēm, kur pēdējos gados ir vērojams darbinieku skaita pieaugums, kā arī nemainīgi tiek nodrošinātas augstākas algas nekā citās jomās, liecina Ekonomikas ministrijas aplēses. Sektora izaugsmi nacionālā līmenī apliecina arī šogad pieņemtā finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģija, definējot Latvijas vīziju šajā jomā un identificējot darāmo, lai stimulētu inovāciju izmantošanu finanšu sektorā un kopumā veicinātu nozares attīstību.

Pārskatā apkopotas galvenās tendences par finanšu tehnoloģiju nozari gan Latvijā, gan ārpus tās. Viens no digitālā pārskata mērķiem ir kalpot kā ceļa kartei potenciālajiem investoriem, sniedzot gan nozares ekspertu, gan publiskā sektora pārstāvju secinājumus un galvenās atziņas par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, izaicinājumiem un veicamajiem darbiem priekšdienām, lai Latvija nostiprinātu savu vietu kā nozīmīgu finanšu tehnoloģiju centru Eiropas Savienības līmenī.

“Finanšu tehnoloģiju joma ieņem arvien nozīmīgāku lomu pasaulē – daudzas valstis šobrīd fokusējas uz to, lai radītu vidi, kas ir pievilcīga finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Tāpēc ir būtiski, ka mēs neatpaliekam – Latvijai ir jāspēj iet līdzi un jārada nozarei draudzīga likumdošana. Nevar ignorēt to, kādas pārmaiņas nozare piedzīvojusi pēdējo gadu laikā, un tāpēc ir jāuzsver, ka ir nozīmīga ciešā sadarbība starp nozares uzņēmumiem un valsts partneriem, īpaši regulatoriem. Tieši šī sadarbība, integrējot MiCA regulu par kriptoaktīvu tirgiem nacionālajā likumdošanā, var izrādīties kā nozīmīgākais faktors, lai Latvijai izdotos saglabāt reģionālu līderību finanšu tehnoloģiju jomā,” stāsta Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja.

“Fintech Pulse 2023” sniedz detalizētu pārskatu tajā, kas šobrīd raksturo šajā jomā notiekošo Latvijā – uzsverot, ka Latvijas salīdzinoši nelielā ekonomika sniedz zināmas priekšrocības. Pirmkārt, uzņēmumiem darbojoties mazā valstī, sadarbības veidošana ar regulatoriem un publiskā sektora partneriem ir iespējama un sasniedzama. Vietējie finanšu tehnoloģiju uzņēmumi sadarbību ar vietējo regulatoru raksturo kā atvērtu un saprotamu, salīdzinot to pat ar sadarbību ar kādu citu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu. Otrkārt, ņemot vērā spēcīgās banku un finanšu nozares tradīcijas reģionā, kā arī augsti kvalificētu speciālistu pieejamību lielākajā Baltijas reģiona pilsētā Rīgā, vietējie finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvji šim sektoram paredz augstu izaugsmes potenciālu. Tāpat, iegūstot licenci un īstenojot uzņēmējdarbību Latvijā, finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumi uzrāda augstu eksportspēju, tādējādi padarot Latvijas salīdzinoši nelielo tirgu kā “smilšukasti” lielāku tirgu apgūšanai. Tam plašāks izklāsts veltīts digitālā pārskata “Geography” nodaļā – http://fla.lv/pulse2023/.

Jūlija Feščenko, AS “LPB Bank” Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītāja papildina: “Izaicinājumi un iespējas mainās tikpat ātri kā tehnoloģijas. Digitālais pārskats palīdz izprast, kādi izaicinājumi mūs sagaida un kā tos pārveidot par iespējām. Mūsu līdzdalība šajā projektā nebija vienkārši izvēle, tā bija atbildība. Mēs vēlamies, lai šis digitālais žurnāls kļūst par svarīgu palīgu tiem, kuri vēlas izprast un veiksmīgi darboties Latvijas finanšu tehnoloģiju nozarē.”

“Latvijas labvēlīgā un tehnoloģiski attīstītā finanšu tehnoloģiju ekosistēma ir bijusi būtiska TWINO izaugsmei no neliela jaunuzņēmuma līdz finanšu tehnoloģiju spēlētājam globālā līmenī. Mūsu sadarbība ar regulatoru ieskicē to, ka darbojamies elastīgā un uz sadarbību vērstā regulatīvajā sistēmā, kas ietver caurskatāmību, patērētāju aizsardzību un inovācijas. Mēs joprojām esam apņēmības pilni sadarboties ar citiem nozares dalībniekiem un Latvijas Banku, lai turpinātu attīstīties un īstenotu labāko praksi izaugsmes un plašāku iespēju veicināšanai,” uzsver Helvijs Henšelis, TWINO Investments vadītājs.

Digitālais pārskats, ar finanšu tehnoloģiju sektora uzņēmumu piemēriem, ļauj iepazīties arī ar finansējuma piesaistes iespējām, aktuālajiem atbalsta mehānismiem, kā arī kapitāla pieejamību. “Fintech Pulse 2023” noslēdzas ar nodaļu par nozares inovācijām, kā arī to, kā risināt izaicinājumus un kā tos izmantot savā labā, šajā gadījumā nevar nepieminēt arī mākslīgo intelektu.

Pilno pārskatu angļu valodā iespējams apskatīt šeit: http://fla.lv/pulse2023

Apskatīties prezentāciju iespējams šeit

Go to Top