Fintech Latvija piedalījās šī gada “Finfellas Riga 2023”

Published On: June 16th, 2023

Fintech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūse piedalījās Eiropas vadošajā P2P investīciju, pūļa finansējuma un fintech jomas pasākumā “Finfellas Riga 2023”, moderējot divas, ar likumdošanas tēmu, saistītas paneļdiskusijas.

Svarīgākie secinājumi un atklāsmes pirmajā no diskusijām “Platformu licencēšana: mācības un ko sagaidīt tālāk?” (“Licensing of platforms: learning points and what’s next?”):

Plānots, ka pārejas periods licenču saņemšanai pūļa finansēšanas platformām beidzas šī gada novembrī. Šī diskusija bija kā iespēja aplūkot to, kādas ir svarīgākās mācības, un arī to, kādi ir bijuši izaicinājumi, ar ko uzņēmumi saskarās pārejas perioda laikā. Vienlaikus tā bija iespēja aplūkot to, kas jāpatur prātā, piesakoties licences saņemšanai, kā arī aspektus, kas varētu kalpot kā ieteikumi politikas veidotājiem, lai regulējumu pilnveidotu.

✅Licencēšanas process varētu tikt salīdzināts ar laulību un laulātā izvēli – svarīgi ne tikai “apprecēties”, bet apzināties, ka būs jāspēj veidot laimīga kopdzīve jeb arī turpmāk jāspēj sadzīvot ar regulatoru.

✅Pāreja uz licencēta uzņēmuma statusu nav viegls uzdevums, un daudzi no tiem, kas līdz šim darbojās pūļa finansēšanas jomā, varētu izvēlēties nepalikt tirgū vai mainīt savus uzņēmējdarbības modeļus, tādējādi nepakļaujoties “ECSP režīmam”;

✅Viens no aspektiem, kam ir nozīme, veidojot likumdošanu licencēšanai, ir regulatora atvērtība un pieejamība, nevis atsevišķu terminu interpretācija regulējumā

✅Latvijā līdz šim ir izsniegta 1 ECSP licence, tajā pašā laikā, ieguldījumu platformu, kas darbojas saskaņā ar MIFID režīmu, tirgus, kurā pēdējos gados ir 7 jauni dalībnieki, arvien pieaug.

Paldies dalībniekiem: Jānim Laiviņam, pūļa finansēšanas platformu asociācijas “Latvian Crowdfunding Association” priekšsēdētājam un “LANDE” juridiskās nodaļas vadītājam; Vytautas Šenavičius, Lietuvas P2P Aizdevumu asociācijas priekšsēdētājam un “Response Legal” partnerim; Martai Cerai, “Ellex” asociētajai partnerei; Constantin Fabricius, Digitālās kreditēšanas asociācijas izpilddirektoram. Moderatore: Tīna Luse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja

Otrajā “Finfellas Riga 2023” dienā Fintech Latvia asociācija iniciēja paneļdiskusiju “Korporatīvā pārvaldība un fintech: kad, kāpēc, kā?” (“Corporate governance and fintech’s: when, why, how?”)

Efektīva korporatīvās pārvaldības struktūra nereti var tikt uzskatīta par pārlieku birokrātisku un līdz ar to neatbilstošu ar fintech jomai raksturīgo. Tomēr tā ir ļoti nozīmīga, īpaši, lai saņemtu licenci vai lai spētu piedalīties publiskajos kapitāla tirgos. Diskusijā tika aplūkotas tādas tēmas kā, kad un kāpēc par to sākt domāt, kādi ir labas korporatīvās pārvaldības stūrakmeņi un kā panākt, lai tā darbotos reālajā dzīvē, nevis eksistētu tikai uz papīra.

Daži no diskusijas galvenajiem secinājumiem:

✅ Tas, ko uzsver regulators – korporatīvā pārvaldība nav un nevar būt kaut kas tāds, kas tiek ierakstīts dokumentos un pēc tam aizmirsts, uzņēmumam tā patiešām ir “jāiedzīvina”;

✅ No visām ESG (environmental, social, and corporate governance) sastāvdaļām pašlaik, reģistrējot jaunas platformas, vislielākā uzmanība tiek pievērsta G daļai; bet ESG ir kas vairāk, un tas noteikti iespaidos arī regulējumu nākotnē;

✅ Pārredzamība un atbildība par projektiem uzņēmumā, efektīvas sūdzību pārvaldības procedūras, skaidras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju atbilstības procedūras ir daži no labas korporatīvās pārvaldības pamatkomponentiem;

✅ Rīcības kodeksi ir bezjēdzīgi, ja nav izveidota struktūra, kas faktiski pārbauda, kā uzņēmumi ievēro šos principus;

✅ Veltīt pienācīgi daudz laika stabilas korporatīvās pārvaldības struktūras izveidei var izrādīties izšķirošs faktors stabila un starptautiska uzņēmuma veidošanas procesā;

✅ Ja mēs aplūkojam neveiksmīgu uzņēmumu piemērus, tad lielākajā daļā gadījumu, var secināt, ka, iespējams, uzņēmuma izdzīvošanā un attīstībā liela nozīme ir bijusi stabilai korporatīvajai pārvaldībai. Tomēr to nevar attiecināt uz visiem gadījumiem.

Paldies diskusijas dalībniekiem: Sigitai Kotlerei, “nectaro” izpilddirektorei un valdes loceklei; Ansim Spridzānam, advokātu biroja “Spridzāns, Snipe & Hramčenko” advokātam; Sergejam Viskovskim, “Indemo.eu” izpilddirektoram un valdes priekšsēdētājam; Constantin Fabricius, Digitālās kreditēšanas asociācijas izpilddirektoram; Kristapam Somam, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vadītājam. Moderatore: Tīna Luse, Fintech Latvija asociācijas vadītāja.


Go to Top