Fintech Latvija asociācija pārstāvēs plaša spektra fintech uzņēmumu intereses Latvijā

Published On: January 20th, 2022

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) paziņo par asociācijas nosaukuma maiņu uz Fintech Latvija asociācija (FLA). Šis lēmums tika pieņemts pamatojoties uz fintech nozares straujo attīstību un asociācijas ieņemto darbības kursu, atspoguļot Latvijā strādājošo fintech uzņēmumu un komersantu intereses, gan kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus, gan citus finanšu tehnoloģiju tirgus dalībniekus.

Fintech Latvika asociācija apvieno nebanku sektora finanšu tehnoloģijās balstītus finanšu pakalpojumu sniedzējus. Asociācijas mērķis ir nodrošināt to interešu pārstāvniecību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi. Jauns asociācijas nosaukums tika izvēlēts balstoties uz biedu plašo darbības praksi fintech jomā un asociācijas gatavību apvienot un pārstāvēt ne tikai patērētāju kreditēšanas uzņēmumus, bet arī citus fintech ekosistēmas pārstāvjus Latvijā.

Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācija vadītāja: “Asociācijas nosaukuma maiņa ir likumsakarīgs solis. Jaunais nosaukums precīzāk raksturo sektoru, ko asociācija pārstāv jau šobrīd un ko vēlamies pārstāvēt arī turpmāk vēl plašākā mērogā.”

Par FLA: Asociācija tika izveidota 2010. gadā. Asociācijas vadītāja kopš 2021. gada 18. janvāra ir Tīna Lūse. Šobrīd asociācijā ir 11 aktīvi dalībnieki, Latvijas finanšu sektorā strādājošie alternatīvo finanšu pakalpojumu komersanti. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot alternatīvo finanšu pakalpojumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai. Asociācija pārstāv nebanku kredītdevējus, kuri izsniedz tiešsaistes patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus un kredītus pret kustamu ķīlu. Tāpat starp asociācijas biedriem ir savstarpējo aizdevumu platformas.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) paziņo par asociācijas nosaukuma maiņu uz Fintech Latvija asociācija (FLA). Šis lēmums tika pieņemts pamatojoties uz fintech nozares straujo attīstību un asociācijas ieņemto darbības kursu, atspoguļot Latvijā strādājošo fintech uzņēmumu un komersantu intereses, gan kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus, gan citus finanšu tehnoloģiju tirgus dalībniekus.

Fintech Latvika asociācija apvieno nebanku sektora finanšu tehnoloģijās balstītus finanšu pakalpojumu sniedzējus. Asociācijas mērķis ir nodrošināt to interešu pārstāvniecību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi. Jauns asociācijas nosaukums tika izvēlēts balstoties uz biedu plašo darbības praksi fintech jomā un asociācijas gatavību apvienot un pārstāvēt ne tikai patērētāju kreditēšanas uzņēmumus, bet arī citus fintech ekosistēmas pārstāvjus Latvijā.

Tīna Lūse, Fintech Latvija asociācija vadītāja: “Asociācijas nosaukuma maiņa ir likumsakarīgs solis. Jaunais nosaukums precīzāk raksturo sektoru, ko asociācija pārstāv jau šobrīd un ko vēlamies pārstāvēt arī turpmāk vēl plašākā mērogā.”

Par FLA: Asociācija tika izveidota 2010. gadā. Asociācijas vadītāja kopš 2021. gada 18. janvāra ir Tīna Lūse. Šobrīd asociācijā ir 11 aktīvi dalībnieki, Latvijas finanšu sektorā strādājošie alternatīvo finanšu pakalpojumu komersanti. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot alternatīvo finanšu pakalpojumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai. Asociācija pārstāv nebanku kredītdevējus, kuri izsniedz tiešsaistes patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus un kredītus pret kustamu ķīlu. Tāpat starp asociācijas biedriem ir savstarpējo aizdevumu platformas.

Go to Top