Fintech brokastis “Fintech attīstības stratēģija: izglītība”

Published On: June 20th, 2023

Mēs jau pirms šīm Fintech brokastīm zinājām, ka izglītības tēma, skatot to no fintech jomas perspektīvas, būs karsts temats. Bet to, ka tas izvērtīsies TIK produktīvs un ar iestrādnēm par turpmāk veicamajiem darbiem, mēs nebijām gaidījuši! Interesants ieskats, meklējot atbildes par augstākās izglītības iestāžu lomu fintech ekosistēmā, no Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktora vietnieces, Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vadītājas Dinas Buses un Banku augstskolas rektores Līgas Peisenieces. Savukārt, par nozares attīstības tendencēm un talantu nepieciešamajām kompetencēm, aizrautīgi stāstot par jau inovācijām, kas nozarē ir tagadne, ne nākotne – Nauris Bloks, “DelfinGroup” valdes loceklis.

Šīs Fintech brokastis sasniedza savu pamata uzdevumu, jo norisinoties aktīvai diskusijai un jautājumu & atbilžu sesijai, politikas veidotāji un industrijas pārstāvji turpinās virzīt sarunas ārpus brokastu formāta!

Liels paldies diskusijas dalībniekiem: Ģirtam Bērziņam, “Swedbank” Digitālās inovācijas un stratēģijas vadītājam, Naurim Blokam, Dinai Busei, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam, LMA profesoram Andrim Teikmanim, kā arī moderatoram Banku augstskolas Padomes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Nātriņam.

Liels paldies Bankas augstskolai par uzņemšanu auditorijā, iespēju doties atpakaļ pie pamatiem – pie izglītības. Tāpat, paldies Riga Business School, RTU par iesaisti diskusijās – tā rodas nākotnes modelēšana un nozares attīstība!

Go to Top