Eiropas komisijai iesniegti priekšlikumi inovāciju veicināšanai Eiropas finanšu sektorā

Published On: June 5th, 2017

Vienots Eiropas Savienības (ES) regulējums un nosacījumi visiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, plašāka piekļuve publiskiem reģistriem ES līmenī personas identifikācijai un kredītspējas novērtēšanai, kā arī attālinātās identifikācijas ātrāka ieviešana Latvijā – tie ir daži no būtiskākajiem priekšlikumiem, kurus deviņas Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociācijas 5. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim.

Priekšlikumus sagatavoja un iesniedza arī Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. Ar tiem var iepazīties šeit. Ar priekšlikumiem angļu valodā var iepazīties šeit.

“Finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozare Eiropā strauji attīstās, piedāvājot lietotājiem draudzīgākus produktus. Jau šobrīd miljoniem patērētāju gūst labumu no mobilajiem maksājumiem, savstarpējiem aizdevumiem bez banku starpniecības un tiešsaistes investīcijām. Pārdomāti pielietotas jaunās tehnoloģijas var būtiski uzlabot iedzīvotāju un arī uzņēmēju piekļuvi finanšu pakalpojumiem – tās spēj pārvarēt valstu robežas un celt finanšu nozares efektivitāti. EK mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas finanšu nozare var attīstīties, dot savu pienesumu digitālajai revolūcijai, vienlaikus saglabājot tās drošību un pievilcību patērētājiem. Mums jāveido tāds vienotais tirgus, kas pilnvērtīgi izmanto tehnoloģisko potenciālu, un kurā patērētājiem ir pieejami gan nacionālie un ārvalstu pakalpojumu sniedzēji. Vienotais tirgus, kur uzņēmumi ir motivēti paplašināties un piedāvāt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā,” uzsver EK priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis.

“Finanšu tehnoloģiju uzņēmumi šodien ir atvēruši valstu robežas, sniedzot iespēju patērētājam piekļūt ērtiem finanšu pakalpojumiem ne vien savā valstī, bet visā Eiropā. Mēs redzam, ka jau šobrīd vairāki finanšu tehnoloģiju uzņēmumi no Latvijas sekmīgi strādā un konkurē Eiropas tirgū. Līdz ar to arī no Latvijas pozīcijas ir būtiski, lai pārrobežu dimensija nebūtu šķērlis finanšu tehnoloģiju nozares tālākai attīstībai. Ir jāstrādā kopīgi, lai samazinātu juridiskos un regulatīvos šķēršļus tiem uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināt darbību ārvalstīs,” uzsver Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, atzinīgi vērtējot Eiropas Komisijas uzsākto dialogu par konsultāciju dokumentiem finanšu tehnoloģiju nozares attīstībai vienotā tirgū.

Finanšu nozares asociāciju priekšlikumi apkopoti kopīgajā pozīcijā par ES un Latvijas finanšu tirgus nākotni un tehnoloģiskajām inovācijām finanšu pakalpojumu jomā. Priekšlikumi tapuši kā atbilde uz EK konsultāciju dokumentu “Fintech: konkurētspējīgāks un inovatīvāks Eiropas finanšu sektors” un sagatavoto “Rīcības plānu par patēriņa (retail) finanšu pakalpojumiem: labāki produkti, lielāka izvēle”.

Priekšlikumus izstrādāja un iesniedza deviņas nevalstiskās organizācijas – Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Līzinga devēju asociācija, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija, Latvijas Riska kapitāla asociācija, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Finanšu nozares pārstāvji ir atvērti savstarpējai sadarbībai un turpinās jau uzsākto dialogu. Atbalstu priekšlikumiem paudusi arī Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ar kurām finanšu nozares asociācijas turpinās darbu, lai kopīgi veicinātu Latvijas finanšu tehnoloģiju un saistīto nozaru attīstību. Tāpēc priekšlikumos iekļauti arī ierosinājumi likumdošanas un normatīvo aktu piemērošanas uzlabošanai Latvijā, lai veidotu stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu vidi, kurā visiem tirgus dalībniekiem ir iespēja piedāvāt inovatīvus finanšu pakalpojumus.

Go to Top