Bezmaksas iespēju aizdevuma apvienošanai sekmīgi izmantojuši jau vairāk nekā 600 kredītņēmēji

Published On: June 11th, 2019

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas izveidotu bezmaksas pakalpojumu kredītu apvienošanai un pakāpeniskai saistību segšanai ir izmantojuši jau vairāk nekā 600 grūtībās nonākuši kredītņēmēji. Bezmaksas pakalpojums paredz iespēju kredītņēmējam un nebanku kreditēšanas uzņēmumiem, kuri ir asociācijas biedri, vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredītņēmēja individuālās iespējas segt saistības.

“Asociācija ir vidutājs starp grūtībās nonākušo kredītņēmēju un nozares uzņēmumiem. Turklāt svarīgi uzsvērt, ka asociācijas biedri ir vienojušies, ka parādniekam tiek apturēta soda sankciju piemērošana pēc pieteikuma saņemšanas un pēc parāda summas precizēšanas ar visiem aizdevējiem. Vienlaikus gan jārēķinās ar to, ka gadījumā, ja parādnieks nepilda vienošanās noteikumus vai arī neparaksta vienošanos, kreditoriem ir tiesības piemērot soda sankcijas atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem,” skaidro Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

Lai uzsāktu kredītu apvienošanu, grūtībās nonākušajam kredītņēmējam ir jāaizpilda asociācijas mājas lapā (www.lafpa.lv) pieejamais pieteikums un jāpievieno aizņēmēja pases (vai personas apliecības) kopija, izziņa no VSAA par pēdējos 6 mēnešos veiktajām sociālajām iemaksām, kā arī bankas konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem par kontu, kurā aizņēmējs saņem ienākumus. Aizpildīto pieteikumu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem aizņēmējs var iesniegt personiski iepriekš pieteiktā laikā, nogādājot asociācijas birojā Rīgā, Vaļņu ielā 5 /1, vai arī elektroniski nosūtot uz e-pastu palidziba@lafpa.lv.

Asociācija aicina grūtībās nonākušos kredītņēmējus būt uzmanīgiem un neiesaistīties starpnieku piedāvātajos darījumos, kas saistīti ar pieteikuma noformēšanu pakāpeniskai parādu atmaksai. Asociācijas un tās biedru aktivitātes ir vērstas uz kredītņēmēju aizsardzību un atbildīgas kreditēšanas prakses veicināšanu, līdz ar to vidutāja pakalpojumu asociācija sniedz bez maksas. Ja rodas papildu jautājumi par vienošanās noslēgšanu, informāciju var saņemt, zvanot uz asociāciju: +371 67398277.

Plašāku informāciju par asociācijas bezmaksas vidutāja pakalpojumu un tā uzsākšanu meklējiet šeit.

Go to Top