FLA HOME2024-06-09T22:33:08+03:00

Bridging Innovation and Regulation

PAR MUMS

Asociācijas mērķis ir apvienot nebanku sektora un finanšu tehnoloģijās balstītu finanšu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi.

Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot finanšu tehnoloģiju uzņēmumu un nebanku sektora pakalpojumu sniedzēju sniegtās iespējas ekonomikas izaugsmē.

PAR MUMS

Asociācijas mērķis ir apvienot nebanku sektora un finanšu tehnoloģijās balstītu finanšu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi.

Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot finanšu tehnoloģiju uzņēmumu un nebanku sektora pakalpojumu sniedzēju sniegtās iespējas ekonomikas izaugsmē.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Asociācijas darbības mērķi ir izvirzīti, lai veicinātu Latvijas finanšu tehnoloģiju un nebanku sektora pakalpojumu sniedzēju izaugsmi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Mērķi:

  • Apvienojot Latvijas finanšu sektorā strādājošus finanšu pakalpojumu komersantus, nodrošināt to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību.

Lai īstenotu mērķus, asociācija ir izvirzījusi uzdevumus, kuros ietilpst:

  • aktīva dalība nozares attīstības stratēģisko un konceptuālo dokumentu izstrādē;
  • sadarbība ar nozari uzraugošajām un citām valsts pārvaldes iestādēm;
  • pasākumu organizēšana cīņā pret negodīgu komercpraksi;
  • nozares tirgus izpēte;
  • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
  • asociācijas atpazīstamības veicināšana;
  • juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem;
  • Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības veicināšana par Asociācijas biedru sniegtajiem finanšu pakalpojumiem.

PĀRVALDE

BIEDRI

SADARBĪBAS PARTNERI

Go to Top